Köszönet

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőtársaknak, akik a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának írt szakdolgozatom elkészítéséhez – a kérdőív kitöltésével és az interjúkban való közreműködéssel – hozzájárultak. A szakdolgozat témája: Autisták a családban. 

 

Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika 

 

Kedves Alajos!

 

Remélem, nem neheztel rám, amiért sokáig nem válaszoltam levelére, de most örömmel tudatom, hogy végre elkészült a szakdolgozatom. A debreceni Autista Ház oktatóinak és gyermekeinek nem tudom eléggé megköszönni azt a maximális segítségnyújtást, amit – kevés idejük és leterheltségük ellenére is – kaptam tőlűk. A velük töltött három hét a terápiás foglalkozásokon, csak még jobban fölkeltette az érdeklődésemet.

Nem utolsó sorban szeretném az Ön segítségét, törődését, figyelmét és útbaigazítását is megköszönni. 

 

Tisztelettel: Kádár Anikó