Könyvespolc

Nonprofít szektor analízis  
A nonprofit szektor analízis – civil szervezetek jogi helyzete Mngyararszágon a 2001, 2002 években folytatott Nonprofit Szektor Analízis (NOSZA) kutatási és elemző program összegző dokumentuma. A NOSZA célja a magyarországi nonprofit szekkor helyzetének átfogó elemzése, s ezen belűl is elsősorban a jogalkalmazási problémák, jogalkotás iránti szűkségletek, a jogszabályi hiányok, a joghézagok, a jogérvényesűlés ellentmondásainak feltárása. A NOSZA kitűzött feladata volt az is, hogy kidolgozzon a nonprofit szektor szempontjából stratégiai jelentőségű, pozitív megoldásokat és előrelépési alternatívákat. 

A NOSZA forrásai a közvetlen kutatás, a céltanulmányok és a szakirodalom voltak. A Nonproft szektor analízis program e kötettel felajánlja a kidolgozott javaslatokat: a civil szektor minden szervezetének, részének és intézményének az érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységűk fejlesztésére, illetve saját munkájuk eredményességének javítására; Magyarország országgyűlésének, kormányának és minisztereinek a jogalkotásban történő felhasználásra; az állami végrehajtó szerveknek a civil szektorral történő kapcsolatépítésre és a jogszabályba foglalt állami feladatok hatékonyabb ellátását segítő munkamegosztás kialakítására. A nonproft szektor jogi szabályozásának elemzését és a javaslatok kidolgozását – továbbá a szektoron belűl lefolytatott vitákkal további tökéletesítését – a szerzők és szerkesztők azért tartják nagyon időszerűnek, mert mind európai összefűggésekben (EU), mind kelet-közép-európai összefűggésekben (visegrádi országok) igen aktív jogalkotási folyamatok zajlanak a civil szektort érintően. 

A szabályozási fő áramba Magyarországnak is be kell kapcsolódnia, s a több éve tartó civil szélcsend után, a nonprofit szektornak egyre erősebben kell részt vállalnia a hazai szabályozási környezet eurokonform és országon belűl is optimális mozgásteret biztosító kialakításában. Ha ezt nem teszi – kimarad, lermarad, magára marad. A NOSZA program stratégiai kérdéseiben egy tanácsadó munkacsoport foglalt rendszeresen állást, ennek munkájában részt vettek: Bárdos Ferenc, Bíró Endre, Ertsey Katalin, Foltányi Zsuzsa, Fűlöp Sándor, Harsányi László, Márkus Eszter, Scsaurszki Tamás. A program interjús kutatási részét Harsányi László irányította.

Az összefoglaló tanulmányt Bíró Endre készítette. 

(Felelős kiadó: EMLA Egyesűlet 1076 Budapest, Garcry u. 29-37. Telefon és fax: +36 (1) 322 8162; Web: http://www.emla.hu. Kereskedelmi forgalomba nem kerűl, elektronikus formában letölthető a http://www.emla.hu/nosza weboldalról)