Könyvek a megkülönböztetés ellen

A Ne hagyd magad! program keretén belül olyan könyvek kerültek kiadásra, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy szélesebb körben legyenek ismertek a jogsértések, és minél többen szerezzenek tudomást törvényben biztosított jogaikról. 

Esetjogi gyűjtemény

Az esetjogi tanulmányfüzetben a “Ne hagyd magad” jelzőrendszer és az arra épülő jogsegélyszolgálat tapasztalatait dolgozzuk fel, és hozzuk nyilvánosságra (természetesen a hozzánk fordulók anonimitásának feltétlen megtartása mellett). Úgy véljük, a jelzőrendszer munkájának eredményei közkincs, mégpedig az alábbi okok miatt:

  • Hazánkban az első olyan őrszolgálatot hoztuk létre, amely kifejezetten az értelmi fogyatékossággal, az autizmussal és a halmozott sérüléssel élő személyek, valamint hozzátartozóik diszkriminációs és egyéb jogi panaszait fogadja.
  • Nagyon sok olyan érintettnek tudtunk hatékony segítséget nyújtani, akik nem ismerik a problémáikkal hivatalosan foglalkozó szervek tevékenységét (Egyenlő Bánásmód Hatóság, oktatási jogok biztosa stb.), vagy e szervek eljárása elérhetetlennek, félelmetesnek tűnt számukra, e szervek nem tudtak nekik segíteni, netán éppen a hivatalok irányították őket hozzánk.
  • Az esetkezelés pozitív példái bátoríthatják azokat, akiket sérelmek értek, és eddig nem találtak megfelelő jogorvoslatot. A negatív tapasztalatok pedig – amelyeket szintén nem fogunk elhallgatni – nemegyszer fontos tanulsággal szolgálhatnak a jogalkotó, jogalkalmazó szervek, az e területen dolgozó civil szervezetek, a munkáltatók, az intézmények és nem utolsó sorban az érintettek számára.
  • ” A személyes segítségnyújtáson túl további eredmény, hogy a hivatalos statisztikákban eddig feltáratlan, páratlan kutatási értékkel bíró esetanyag áll a rendelkezésünkre, amely betekintést enged a célcsoportunkhoz tartozó személyeket ért diszkrimináció legfontosabb megnyilvánulási formáiba, s így irányt mutathat a diszkrimináció elleni küzdelem folytatására.

Az esetjogi tanulmányfüzet várhatóan szeptember közepén jelenik meg a Kézenfogva Alapítvány, az AOSZ és a Szimbiózis Alapítvány közös gondozásában. Megjelenéséről beszámolunk, és a füzetet eljuttatjuk tagszervezeteinknek.

Könnyen érthetően az egyenlő bánásmódról

A Ne hagyd magad! program keretében szeptemberében megjelenik az egyenlő bánásmódról szóló törvény könnyen érthető változata. Célunk, hogy ezzel az értelmileg akadályozott és az autista emberek számára is érthető szerkezetben írt, egyszerűsített szöveggel támogassuk az egyenlő bánásmódért folyó harcot, s hogy az érintetteknek szóló hasznos és használható kiadványt nyújtsunk át az olvasóknak. 
Az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmának jogi megnevezése. Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni. A jogi szabályozás fő kérdése, hogy mi minősül indokolatlan különbségtételnek, hogy ki köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, és hogy annak megsértése hogyan szankcionálható. 
A 2005. január óta érvényben levő törvény célja, hogy senkit se érjen hátrány azért, mert valamely tulajdonságában különbözik a többi embertől. A törvény húsz ilyen tulajdonságot sorol fel, köztük a fogyatékosságot is. Azaz a fogyatékos emberrel tilos másképp bánni, tilos őt hátrányosan megkülönböztetni a fogyatékossága miatt.

A könnyen érthető nyelvezetű törvény egyszerű és lényegre törő megfogalmazása, képkommunikációval támogatva nemcsak az értelmileg akadályozott és az autista embereknek, hanem a szülőknek és szakembereknek is hasznos segítséget nyújthat.