Könyvajánlók

Könyv a falostromlóknak 

A White Golden Book kiadó jóvoltából egy édesanya vallomása olvasható az Autista a kislányom című könyvben. A szerző Clara Clairborne Park, négy gyermeket nevel, férje tanár, ő maga a karrierjét adta föl a családjáért.

Szabályos hadviselés ez, amit ő ostromnak nevez. Azért harcol, küzd, hogy kislánya, Elly, kicsit közelebb kerüljön a valós világhoz.

A könyv olvasmányos, derűs, bár tudományos fordulatoktól sem mentes. Szemlélete és összefogottsága nagy segítséget ad mindannyiunknak, akik ezt az ostromot komolyan vesszük.

Mrs. Park saját szavaival ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki már megfáradt, és annak is, aki még nem: “Azoknak, akik a falak mögött vannak, és mindazoknak, akik őket ostromolják” 

(Kapható a Libri könyvesboltokban, ára 2500,- Ft.)  
Internet:  www.libri.hu

Gálfi Anikó 

 


Az Autizmus – egyes szám első személyben szerzője, Donna Williams, 1963-ban született. Kortársaihoz, vagy a nála idősebbekhez hasonlóan róla is csak felnőttkorában készült diagnózis: autista. Az autizmus jelenségére, szerteágazó és szélsőséges eltéréseket mutató tünetcsoportjára – szándékosan nem mondunk betegséget vagy fejlődési rendellenességet – csak a hatvanas-hetvenes évektől irányult nagyobb figyelem, amikor nagyobb számú esetet írtak le és ez többféle megközelítésből tette lehetővé a probléma tanulmányozását. 

Donna Williams előző könyveiben és e mostaniban is saját álláspontjáról, saját tapasztalatairól mesél. Egyes szám első személyben kíséreli elmagyarázni, milyen autistának lenni. Mégsem kizárólag magáról, hanem más autisták tapasztalatairól is beszél. Magyarázatai tiszták, példái, mivel a mindennapi életből származnak, világosak és érthetők, sőt nemegyszer humorosak is. Esettanulmányaiból megsejthetjük, hogyan érzékeli egy autizmussal élő ember a külvilágot, de nem csupán leírja a nehézségeket – az érzékelési problémáktól a koordinációs zavarokon át, egészen a kényszercselekvésekig – , hanem tippeket is ad ezek kezelésére. 

Donna Williams könyve nemcsak azért hiteles számunkra, mert leírása zömmel saját tapasztalatain alapszik, hanem mert a jelenségek vizsgálatában igyekszik a látszat mögé tekinteni, az okokat kutatni. Tapasztalatai, eredményei nem biztos, hogy mindig, mindenben egyeznek a rendszeres tudományos kutatás eredményeivel, de a gyakorlatban is kipróbált módszerekből származnak. A gyakorlatias megközelítést vállaló könyv függeléke külön módszertani példatár: a mindennapokban is kivitelezhető módszereket ajánl az autizmussal élők és családjuk életének megkönnyítésére. 

Ez a könyv ritka kincs: egy autizmussal élő írástudó segítsége sorstársainak, szülőknek, családtagoknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak, mindannyiunknak, akiknek fogodzót kínál az autizmus labirintusában. 

A könyvet a Pannonica Kiadó Kft adja ki, 2001. év végén jelenik meg. Ára 2490,-Ft. Előjegyezhető Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete (ill. AOSZ) címén.  
E-mail: info@esoember.hu

Kocsis Alajos