Júniusi Hírlevél

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

 

Információ előfizetőinknek 

Folyóiratunkból raktárról, utánrendeléssel kapható még:

 • 1999. III. ÉVFOLYAM 4. SZÁMA 150 Ft/db
 • 2000. IV. ÉVFOLYAM 2., 3., 4. SZÁMAI 200 Ft/db
 • 2001. V. ÉVFOLYAM 2., 3., 4. SZÁMAI 200 Ft/db
 • 2002. VI. ÉVFOLYAM 1. 230 Ft/db 

A hiányzó számokból:

 • 1999. III. ÉVFOLYAM 1., 2., 3.
 • 2000. IV. ÉVFOLYAM l.
 • 2001. V. ÉVFOLYAM 1.
 • kérésre fénymásolt példány(oka)t tudunk küldeni. Ára: kb. 250 Ft/db

 

Az Esőember előfizetési díja 2002-re 920 Ft.

Kérjük, hogy akik az előfizetési díjat még nem fizették be, szíveskedjenek azt mielőbb átutalni. Elveszett csekket kérésre készséggel pótolunk. 

 

Egyesületi tagdíj – 2002 

A tagdíjbefizetés határideje 2002. március 31. volt. Kérjük mindazokat, akik tagdíjukat még nem fizették be, szíveskedjenek ezt mielőbb pótolni! Május végéig 86 egyéni tagunk és 9 tagszervezetünk nem rendezte tagsági díját, ez 147 000 Ft hiányt jelent költségvetésünkben. 

 

 

Pályázataink elbírálása 

 

A Szociális és Családügyi Minisztériumhoz ez év januárjában benyújtott, az értelmi fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei működési feltételeinek fejlesztésére irányuló pályázatunkat a bíráló szakértő bizottság elfogadta, és egyesületünket illetve tagszervezeteinket az alábbi összegekkel támogatja: 

 • Autisták Érdekvédelmi Egyesülete: l 000 eFt
 • Babszem Jankó Alapítvány (Budapest): 500 eFt
 • Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete: 450 eFt
 • Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány (Székesfehérvár): 260 eFt
 • Székesfehérvári Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete: 160 eFt
 • “Mit tehetnék érted” Autizmus Alapítvány (Győr): 640 eFt
 • Kalán néni Pihenőkertje (Csorvás): l 000 eFt
 • Szabolcsi Esőemberekért Alapítvány (Nyíregyháza): 260 eFt
 • Esőemberekért Egyesület (Tata): 661 eFt
 • Összesen: 4 931 eFt 

A pályázati összeg felhasználásáról szóló szerződést egyesületünk elnöke május 24-én írta alá a minisztériumban. Az összeg számlánkra történő beérkezését követően fenti tagszervezeteinkkel várhatóan június hó folyamán támogatási szerződést kötünk, és bankszámlájukra a támogatási összeget az egyesület költségeinek levonása után, átutaljuk. 

 

 

Megbízás tanulmány elkészítésére 

 

Egyesületünk elnöksége a Szociális és Családügyi Minisztériummal az év elején folytatott tárgyalások eredményeként az autista személyek élethelyzetét feltáró kutatás első szakaszának finanszírozására kötött vállalkozási szerződést az alábbi témákra:  
 

 1. Általános ismertetés az autizmusról (szakirodalom feldolgozása speciális szempontok szerint).
 2. Az autizmus hazai vonatkozásai: gyakorisága (KSH és ágazati statisztikai adatszolgáltatás, valamint az egyesület és tagszervezetei tagnyilvántartása, illetve egyéb források alapján, nemzetközi összehasonlító adatokkal kiegészítve) és a diagnosztizálás helyzete (egészségügyi, közoktatási és szociális ellátás vonatkozásában, valamint a foglalkoztatás területén).
 3. Az autisztikus személyek hazai ellátórendszerének bemutatása a hatályos jogszabályok (esélyegyenlőségi, egészségügyi, közoktatási, foglalkoztatási, szociális, gyermekvédelmi, sport- és ifjúsági törvény, illetve a Munka törvénykönyve) tükrében.

A földolgozás eredményeként az egyesület javaslatot tesz a hivatkozott törvények módosítására, a jogok érvényesítését elősegítő központi programokra, a programokhoz szükséges forrásokra, a programok megvalósítására javasolt szervezetek, intézmények körére. 

A tanulmány elkészítésének határideje 2002. június 30. 

A tárgyaláson előzetes szóbeli megállapodás jött létre a minisztériummal a tanulmány második szakaszának finanszírozására, mely szerint az egyesület – egy kiterjedt kutatás keretein belül – fölmérné az autizmussal érintettek és családtagjaik szükségleteit. A második, jóval költségesebb, időigényesebb

és megfelelő személyi feltételeket igénylő szakasz finanszírozására remélhetőleg az új kormányzati struktúrában is megtaláljuk a lehetőséget. Az egyesület elnöksége május 15-i ülésén a tanulmány második szakaszának elkészítési stratégiájáról döntött, és az anyagi források biztosítását tűzte ki célul. 

 

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

Tempus Közalapítvány 

A Tempus Közalapítvány koordinálásásával jelent meg két felhívás, mely a jövőre esedékes fogyatékosok évére történő felkészítés jegyében született.

A Leonardo da Vinci program esetében a Tempus Közalapítvány összesen l millió forint értékben támogatja az először pályázni szándékozó intézmények projekt-előkészítő látogatását egyszeri, vissza nem térítendő formában az alábbi két célcsoport körében:

 • Fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek és oktatási intézmények
 • Fiatal dolgozók szakmai gyakorlatát megszervezni kívánó kis- és középvállalkozások, szakmai szervezetek, non-profit szervezetek, szociális partnerek, kamarák. 

A Socrates Nemzeti Iroda esetében pályázni lehet a fogyatékos tanulókat ellátó magyarországi közoktatási intézmények európai kapcsolatainak kialakítását vagy azok ápolását lehetővé tevő fejlesztések támogatására, különös tekintettel a Socrates program Comenius akciójába történő bekapcsolódásra. A pályázati feltételekről a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tpf.iif.hu lehet tájékozódni, ahol megtalálható a szükséges űrlap, és bővebben olvashatnak más pályázati lehetőségekről is. 

További információk az (1) 210-9710-es telefon, (1) 210-9701 faxszámon és aleonardo@tpf.hu ill. socrates@tpf.hu e-mail címeken kaphatók. A Tempus Közalapítvány címe: 1082 Budapest, Üllői út 82.

 

 

Aranyág Alapítvány 

Eszközbeszerzésre a gyermekegészségügy területén működő intézmények és programok részére 

A pályázatot időbeli megkötés nélkül az alábbi címre kell eljuttatni:

Aranyág Alapítvány kuratóriuma: 1038 Budapest, Mező utca 12. Telefon: (1) 243-1734. Fax: (I) 243-1734. Pályázati adatlap kérhető, ill. letölthető: e-mail:aranyag@elender.hu. Internet: www.aranyag.hu

 

 

Pályázat foglalkoztatásra 

A pályázat célja: autista és súlyosan halmozott fogyatékos felnőttek foglalkoztatásának, terápiás foglalkoztatásának elősegítése, a foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök előállításának támogatására. További információ: 
www.nonprofit.hu/portal/Palyazat.nsf/vNewsWeb/

 

 

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 

Pályázatot hirdet P22/5B kódszámon, autista felnőtt személyek egyéni, munkavégző képességet fejlesztő foglalkoztatásának témájában. Beadási határidő: 2002. július 3. További információ kérhető a közalapítványtól:

1134 Budapest, Dózsa György út. 144. IV. emelet, 421-127. Tel.: (1) 350-2074/464. Fax: (1) 239-5954. E-mail: office@fogyatekosok-eselye.hu. Internet:www.fogyatekosok-eselye.hu

 

 

RENDEZVÉNYNAPTÁR – ELŐZETES 

Szeptember 21-én 14 óra: beszélgetés Prekop Csillával a Benedek Elek Általános Iskolában – Budapest, XIV, Álmos vezér útja 46.

Szülősegítő szolgáltatások (Tervezet)

Az alábbi rendezvénysorozat anyagi támogatására egyesületünk pályázatot nyújtott be a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítványhoz. Az előadásokat ill. a gyermekfelügyeletet a tervezettek szerint csak pályázati forrásból tudjuk biztosítani. Mivel a pályázat elbírálására csupán ez év június 15. után kerül sor, a végleges programról legkorábban szeptemberi Hírlevelünkben adunk tájékoztatást. 

 • Október 12. Miért fontos a hovatartozás? (Gálfi Anikó) 
 • Október 26. A gyermek viszonya szüleihez (Gálfi Anikó) 
 • November 9. Kiegészítő gyógymódok. – Szupervízió (Faragóné Bircsák Márta – Gálfi Anikó) 
 • November 23. A fejlesztés lehetőségei. – Szupervízió (Hammer Judit – Gálfi Anikó) 

Az összejövetelek kezdési időpontja 14 óra. 

 

Közgyülés

Októberben: új vezetőség választása. A pontos helyszínt és időpontot szeptemberi Hírlevelünkben

közöljük.

 

 

Kongresszus

A Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság közösen rendezte huszonhatodik kongresszusát 2002. május 30. és június l. között, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karával, Szegeden. Dr. Vetró Ágnes, a kongresszus háziasszonya köszöntőjében kiemelte: Kongresszusunk fő témája – a gyermekkori pervazív zavarok, az autizmus – a gyermekneurológusok és gyermek-pszichiáterek mellett, a háziorvosok, gyermekgyógyászok és pedagógusok érdeklődésére is számíthat. A május 30-i plenáris ülés, és az aznap délutáni, valamint a május 31-i szekcióelődások témái is a pervazív zavarok és autizmus, ill. autizmus és epilepszia, továbbá új és kiegészítő terápiás eljárások voltak. Egyesületünk megbízásából a kongresszuson Vincze Csabáné (Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola Autista csoportjának vezetője) vett részt, aki tapasztalatait következő számunkban foglalja majd össze. 

 

 

Nemzetközi konferencia 

A londoni székhelyű, brit Nemzeti Autista Szövetség (The National Autistic Society) nemzetközi konferenciát rendez 2002. szeptember 6-7-én, Londonban, a Novotel West Hotel and Convention Centre-ben. A konferencián ismert professzorok és autizmus szakértők tartanak előadást: Ed Bullmore, Uta Frith, Pat Howlin, Chris Gilberg, Tony Monaco, Fred Volkmar, Lorna Wing. A konferenciát üdvözli és a plenáris ülést vezeti Simon Baron-Cohen. Az előadások az autizmus idegrendszerre gyakorolt hatásaitól kezdve a pszichológia, epidemológia, a genetika kérdésein keresztül, a diagnózis és a fejlesztés aktuális témáit ölelik fel.

Információ és kapcsolatfelvétel: The National Autistic Society, 393 City Road, London ECIV ING, UK Tel: +44 20 7833 229 Fax: 7833 9666 

Szervező: Meeting Point Conferences, The Coach House, 21 St. John’s Road, Richmond, Surrey TW9 2PE, UK. Tel.: + 44 20 8334 6517 Fax: 8332 7690.

E-mail: nas@meeting-point.co.uk

 

 

KIADVÁNYOK 

 

Információs elsősegélycsomag: 

Az AUT-PONT Alapítvány gondozásában megjelent az Információs elsősegélycsomag az autizmusról kezdő szülőknek és szakembereknek című kiadvány. Az autizmussal élő személyekkel kapcsolatba kerülő, őket megérteni, nekik segítséget nyújtani szándékozó szülők, szakemberek, laikus segítők első ilyen tárgyú olvasmányának javasolt a tetszetős kivitelű, tömör, áttekinthető tájékoztató. A tartalomból: Kérdések és válaszok az autizmusról – A tünetek felismerése – Oktatás – Ötletek játékhoz és szabadidőhöz – Tanácsok a viselkedésproblémák kezeléséhez – Támogatások, juttatások. A modulrendszerű kialakítás lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes civil szervezetek, intézmények saját szóróanyagaikat is elhelyezhessék a dossziéban, a belső borítón pedig további lógók, információk beragasztása, feltűntetése lehetséges. A kiadvány ára 980 Ft + postaköltség. Megrendelhető az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány címén: 5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 30/11. Tel.: (06-66) 451-370; Mobil: (06-30) 9281-997; fax: (06-66) 451-370 Szántó Tamás. 

 

 

Egyszerűen, érthetően: 

Útmutató könnyen érthető tájékoztatók készítéséhez, elsősorban értelmi sérülteknek író szerzők, szerkesztők, fordítók és minden érdeklődő számára. A tartalomból: Milyen legyen a könnyen olvasható írás/dokumentum? – Kinek készül a könnyen olvasható kiadvány? – Milyen információkra van szükségük a másképpen tanuló embereknek? – Hogyan írjunk könnyen olvasható szöveget?

– Képek, illusztrációk, szimbólumok. – Egyéb média: hangkazetta, videokazetta, interaktív média. A kiadvány az ÉFOÉSZ gondozásában jelent meg. Címűk: 1051 Budapest, Október 6. u. 22. Tel./fax: (1) 311-6415. E-mail:efoesz@mail.tvnet.hu

 

 

Tájékoztató 2002: 

A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek után járó ellátásokról 

Dr. Frenkl Szilvia klinikai pszichológus által ajánlott, Szénásné Bánszki Judit védőnő szerkesztésében jelent meg egy olyan kiadvány, mely összefoglalja és jól áttekinthető formában adja közre az érintettekre vonatkozó, 2002-ben érvényes jogszabályokba foglalt juttatásokat, kedvezményeket és támogatási, segélyezési formákat. A 85 oldalas füzet fontos hivatalok, intézmények, egyesületek adatait is tartalmazza. A Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásával kiadja a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért. Cím: 1038 Budapest, Észak u. 12. Tel./fax: (1) 243-8595. E-mail:gezenguz@gezenguz.hu. Internet: www.gezenguz.hu/-babgrade/

 

 

RÖVIDHÍREK 

 

Együttműködési megállapodást kötött 2002. május 17-én a magyar Vöröskereszt és az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ).

Mindkét szervezet az értelmi sérüléssel élő emberek és családtagjaik életlehetőségének bővítéséért, életminőségük javításáért dolgozik. A megállapodásban szerepel a rendszeres információ- és tapasztalatcsere, valamint a közös álláspont képviselete azon szervezetek munkájában, amelynek mind a Vöröskereszt, mind az ÉFOÉSZ tagja. Az értelmi fogyatékosok életlehetőségének és – minőségének javítására irányuló pályázati kiírásokra közösen jelentkeznek majd. (MTI) 

 

 

Civil Híradó – A civil szervezetek honlapja 

A Civil Híradón bármely nonprofit tevékenységet végző civil szervezet (alapítvány, közalapítvány, egyesület, klub, szövetség, kht.) szerepelhet közérdekű adataival, aktuális híreivel, fölhívásaival. A regisztráció awww.civilhirado.hu honlapcímen a Hogyan csatlakozhat? menüpontra történő kattintással, e-mail-cím megadásával lehetséges. (Forrás: Budapesti Újság 2002. május 15.) 

 

 

Matáv-adományvonal létesült a civil szervezeteknek május l-jétől arra, hogy telefonon keresztül is lehessen adakozni, illetve adományokat gyűjteni. A Matáv-adományvonalat nonprofit szervezetek, alapítványok, egyesületek vehetik igénybe. A 1788-as szám tárcsázásával 100 Ft-ot lehet adakozni azon szervezet javára, amely az adott időszakban igénybe veszi a szolgáltatást. Jelenleg a fogyatékos gyerekek nyaraltatására gyűjtenek június végéig. (Forrás: nonprofit.hu 2002.03.05.) 

 

 

Az új kormány alapvető normának tekinti, hogy a civil szervezetek működését meghatározó kérdésekben együttműködjön azok képviselőivel, és közösen alakítsák ki a megoldásokat – hangsúlyozta Csizmár Gábor, az MSZP országgyűlési képviselője A civil partnerség esélyei című konferencián, május 14-én, kedden, Budapesten. (Forrás: NIOK Hírlevél – XLII. 2002. május 16.) 

 

 

Tárnái Balázs: Földi paradicsom – A Loyaltown tábor, avagy az integrált nevelés csodája – és kötelessége. Kiadja az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete. Megrendelhető a kiadónál. Tel.: (42) 312-224. Ára: 500 Ft. 

 

 

Továbbra is ajánlott könyvek: 

Donna Williams – Léttelenül – Egy autista nő naplója. Ára: 1050 Ft + postaköltség. A könyv kapható az egyesület rendezvényein, vagy megrendelhető a szokásos módon is a Varga házaspárnál. Telefonjuk: (1) 405-7618, mobiljuk: (06-30) 434-7918. 

Ugyanitt megrendelhető Donna Williams új könyve is: 

Autizmus – egyes szám első személyben. Ára: 2490 Ft + postaköltség. 

A KAPOCS Kiadónál megvásárolható:

Patrícia Howlin: Autizmus – Felkészülés a felnőttkorra 

A kiadó címe: 1089 Budapest, Delej utca 24-26. Telefon/fax: (1) 314-2859, 210-4364. 

 

 

Gyógypedagógiai tanácsadó szolgálat az ETA Szövetségben. 

Érdeklődni lehet Papp Ágnes országos szakértő, szomatopedagógusnál a hónap minden második csütörtökén, 10-13 óra között, telefonon a (1) 414-0501 számon, vagy személyesen az ETA Szövetségnél: 1156 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96. (Ez nemcsak a tanácsadás, hanem a klubdélutánok helye is.) 

 

 

Jogi tanácsadás az ETA Szövetségben:

Dr. Tóth Éva minden hónap második keddjén, 15 és 18 óra között várja a szülőket, hozzátartozókat (1. a fenti címet). Lehet érdeklődni telefonon és faxon: (1) 414-0501, vagy e-mailben: eta@mail.datanet.hu

 

 

Diétás tanácsadás a NUTRIC1A tanácsadó szolgálat (06 40) 223-223-as telefonszámán. Időpont egyeztethető a táplálkozási szakember – dietetikus – rendelésére. Megismerhető a Gyógyító táplálás az Ön otthonában szolgáltatás. Diétaleírásokat kérhetők, mintaétrenddel. 

 

Szerkesztette 
Kocsis Alajos