Jogszabálygyűjtemény

Jogkereső a sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyerekek közoktatási jogaihoz címmel jogszabály-értelmezést adott ki a Jogismeret Alapítvány, azoknak a laikusoknak, akiknek, bár nem jogászok, munkájukhoz szükségük van ezekre a jogszabályokra.

 

A könyvben az alkotmánytól kezdve az esélyegyenlőségi törvényen át, benne van a képzési kötelezettségről szóló miniszteri rendelet és a közoktatási törvény is. De tartalmazza a kiadvány a óvodai nevelés és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelveit is. A jogszabályok a 2003. szeptember 1-jei hatályos szöveggel szerepelnek.

 

A kiadvány az alábbiak szerint tárgyalja a különféle témákat:

 

1. Egységes szerkezetben közli a tárgykörre közvetlenül vonatkozó jogszabályok hatályos szövegét. (Ez azt jelenti, hogy például a közoktatási törvénynek és az oktatási miniszter végrehajtási rendeletének ugyanazzal a témával foglalkozó szabályai egymás mellett olvashatók, nem kell lapozgatni és ugrálni a szövegben a különböző jogszabályok “összenézése” során.)

2. A Mit hol talál? című tárgymutató úgy segíti a konkrét válasz megtalálását, hogy nem kell felesleges jogszabály-olvasással és böngészéssel tölteni az időt. A tárgyszavak mellett a jogszabály és a paragrafus száma is megtalálható.

 

3. Az Értsd címszó alatt a jogi fogalmak magyarázatai találhatók.

 

4. A Lásd alatt a szöveg által hivatkozott jogszabály címét, számát és a kapcsolódó rendelkezések olvashatók.

 

5. Aláhúzással jelölték a szerkesztők az intézményi belső jogi normára (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program) utaló szabályozási felhatalmazó rendelkezéseket. E tárgykörökben a jogszabályi rendelkezések mellett a helyi szabályozásban is kell a jogi választ keresni.

 

A kiadvány (1500 Ft) megrendelhető a Jogismeret Alapítványnál: 1031 Budapest, Kazal u. 20. Fax: 367-1287, e-mail: info@jogismeret.hu