Iskolaköteles a gyerek

Aggasztó hírek érkeztek az egyesülethez: az arra hivatott iskolákból, az autistáknak felállított csoportokból, kiteszik az oda beiskolázott gyerekeket. Ilyen hírnek utánajár az ember, és kezdi azzal hogy megnézi a jogszabályt, milyen esetekben engedi meg az iskolának, hogy kötelékéből elbocsássa a tanulót. 

Nos, a törvény irányelveiben foglaltak szerint, ha az iskolai rendszerű oktatásban nem mutat föl semmiféle haladást a tanuló, akkor bizony elküldhető. Meglehet, ilyenkor a szakértői bizottság véleményével van a baj. Ugyanis különbség van az oktatási és képzési kötelezettség között. Az előbb említett esetben, mivel az oktatási kötlezettség teljesítése lehetetlen, a képzési kötelezettségnek kell eleget tenni, azaz a gyermek fejlesztéséről ilyen esetben sem lehet lemondani. 

Még egy hiedelmet el kell oszlatni: a tankötelezettség nem 26 éves korig tart a fogyatékosok esetében (sem). A normál általános iskolásoknak a 17. életévük betöltéséig kell iskolába járni (persze csak akkor ha nem tanulnak tovább). A sérülteknek ez 20 éves korig lehetséges. A szakiskolába 23 éves korig lehet járni az épeknek, 26 évesig a fogyatékosoknak. Valószínűleg ez utóbbiból adódott a félreértés. Ám mivel az iskola, illetve az iskolák is úgy működnek mint az élet egyéb területei, a módosított közoktatási törvény lehetővé tette e téren is az ombudsmani hivatal létrehozását. Az Oktatási Jogok Hivatalának biztosa dr. Aáry-Tamás Lajos (elérhetősége az Oktatási Minisztérium címén és telefonszámán: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., a központ telefonszáma: 302-06001). 

Az oktatási anomáliákban jártas szakemberek szerint első menetben a fenntartóhoz (a legtöbb esetben a helyi önkormányzathoz) kell menni, ha tudjuk, hogy nekünk van igazunk. Ha ott nem járunk sikerrel, akkor érdemes az ombudsmanhoz fordulni. 

kirner


Jegyzet:  
1Lásd: Oktatási Jogok Biztosa http://www.oktbiztos.hu/# 
dr. Aáry-Tamás Lajos bemutatkozása  E-mail címe: oktatasi.biztos@om.hu