Félelemkiírtó terápián voltam

Júniusban Franciaországba utaztunk, ahol a 11 éves autista kisfiam, Peti részt vett az Auricula hallásterápia első, kétszer ötnapos kezelésén. A következő, szintén tíznapos hallástréningre szeptember végén kerül sor. A terápia minden kiadását, valamint minden gyerek kint tartózkodási költségeinek jelentős részét egy magánszemély, Martin Moser fedezte. Neki köszönhetjük, hogy módunk volt és lesz részt venni a programben.

Petire már maga a környezet, a rá irányuló gondos figyelem is nagyon jó hatással volt, próbált megfelelni a terapeuták elvárásainak. Gyógyulási szándékkal utazott ki, és nagy önfegyelemmel, önmagába és a terapeutákba vetett bizalommal viselte a terápia megpróbáltatásait.

 

Hazajövetelünk óta – saját bevallása szerint – szorongásai jelentősen csökkentek, látása javult, bizonyos hangokat jobban el tud viselni, mint korábban. Az egész család észrevette, hogy Peti sokkal kiegyensúlyozottabb, szófogadóbb, jobban figyel. Nagy örömömre egy-kétórás biciklitúrára is el lehet vele menni. Az idei nyár volt közös életünk eddigi legszebb, legnyugodtabb időszaka.

Peti az alábbi élménybeszámolót kérésemre írta támogatottan kommunikálva. Igyekeztem minnél hűbben leírni az általa mondottakat, az érthetőség kedvéért néhol magyarázatokkal és a Peti által kihagyott írásjelekkel és szóközökkel kiegészítve. Az FC-vel írottak nagy nyomtatott betűkkel, kérdéseimet pedig kisbetűkkel szedtük. Időnkét nagyon gördülékenyen írt, néhol akadozva, ilyenkor kérdésekkel próbáltam továbblendíteni az írásban.

Mikor már elkészült a cikk, megkértem Petit, adjon címet neki.

NAGYON JÓ CÍM KELLENE? -kérdezte.

– Igen, van valami ötleted?

Már írta is: “FÉLELEMKIIRTÓ TERÁPIÁN VOLTAM.”

HEGYESHALOMNÁL SÉTATISZT JÖTT, MEGNÉZTE ÚTLEVELÜNKET ÉS KISÉTÁLT FÜLKÉBőL. ALÁ RÁVEZETTÜK NEVÜNKET MERT LEMARADT MI ALÁÍRÁSUNK.1 UTAZTUNK KORA DÉLUTÁNIG ÉS PLATTLINGNÁL VIZET ITTUNK. LESZÁLLTUNK VONATRÓL ÉS REMEGVE VÁRTUK SZILÁRD BÁCSIT.2 KÉSVE ÉRKEZÉSÉTŐL MEGRETTENTÜNK. KIKEVEREDTÜNK AZ ÁLLOMÁSRÓL, ÉS GERESTÜK3 SZILÁRD BÁCSIT. RIASZTÓ VOLT NEKEM A KÉSÉS. TÉVEDÉS MIATT KÉSETT EL, MIVEL ELSZÁMÍTOTTÁK A TÁVOLSÁGOT.4

– Megjött Szilárd bácsi. Aztán mi történt?

TÉRTÜNK HAZA HOZZÁJUK SEBESEN. SOKAT KAPTAM ENNI FINOM ÉTELEKET. ZSUZSA NÉNIÉK PÉTERNEK NAGY ÖRÖMET SZEREZTEK TÉSZTÁVAL, SÜTIVEL. UTOLSÓ NAP ILLEGÁLIS KÓLÁT5 ITTAM. KÉT NAPIG VOLTUNK OTT ÉS ÜLDÖZÉSI MÁNIÁM VOLT MERT GELLETT MENNÜNK TOVÁBB AIGUES-MORTESBA.6 MEG KELLETT VÁRNI, HOGY PAPA MEGÉRKEZVE TOVÁBBVIGYEN MINKET NÉZNI KÁVÁT.7

– Milyen kávát?

MÁR ELGÉPZELTEM SÁRGA SÍKSÁGOT.

– Milyen síkságot?

TENGERPARTOT

– Előre elképzelted a tengerpartot?

IGEN

– Olyan, mint amilyennek elképzelted?

NEM. NÉZNI MÁS. ÚSZNI BENNE NAGYON HIDEG. ÉREZTEM RÉTEGEK SÉRTŐ HIDEGSÉGÉT

– Nekem úgy tűnt, hogy élvezted a fürdést.

MÉRTÉKTELENÜL JÓ VOLT FÜRDENI. KÉNYTELEN-KELLETLEN BEMENTEM, ÉS SUSOGÁSA HULLÁMOKNAK ÖRVENDEZTETTE SZÍVEMET

– Mikor érkeztünk meg Aigues-Mortesba?

ESTE ÉRTÜNK ODA ÉS SÉRTETT JULIT8 LÁTTUNK OTT MERT ÖTRE KELLETT ODAÉRNEM, ÉS KILENCRE ÉRTÜNK.

– Mi történt, amikor odaértünk?

ÖREG9 LÉTEZETT10 PÉTERREL. ÉN FÉLELEMMEL VOLTAM TÖLTÖTT, MERT KÉNYTELEN VOLTAM JÉGBEN ÉREZNI MAGAMAT11 TEHETETLEN KÉNYSZER MIATT.

– Mi miatt volt a kényszer?

ODAUTAZÁS MIATT. KEDVES HERR MOSER LÉTEZETT OTT ÉS BÉKÉT ADOTT A LELKEMNEK. ELVITT MINKET A SZOBÁNKAT MEGTALÁLNI, ÉS TÁLALTATOTT VACSORÁT – itt Peti elakadt, és nem tudta folytatni.

OKOS KÉRDÉST KÉREK.

– Írjál valamit a hallásterápiáról!12

KÉNYSZERÍTŐ NAGYON ROSSZ ÉRZÉS VOLT HALLGATNI HANGOKAT.

– Csak az első napok voltak nagyon rosszak, nem?

TÉNYLEG KÖNNYEBB VOLT A VÉGÉN. KIROMLOTT A HALLÁSOM.

– Rosszabb lett?

NEM. TERÁPIÁTOL JOBBAN SÉRTETLENÜL HAGYNAK A HANGOK. KÉPES VAGYOK NÉHÁNY HANGOT ELTŰRNI. JOBBAN RÉST ÜTNEK HANGOK.

– Milyen hangok sértettek korábban?

SÉRTETLENEBB ÉRZÉKELNI MÉRGES HANGOKAT.

– Mondjál mérges hangokat!

GÉPEKÉ. JÉGBE KÉNYSZERÍTETT ÉRZÉST OKOZOTT. BÉNULTNAK ÉREZTEM MAGAM SOK ÁRTÓ HANGTÓL, ÉS LÁTÁSOM IS MARKÁNSAN13… ERRŐL NEM ÍROK.

– Miért nem?

MERT LÁTÁSOM LÉNYEGÉT KIRONTOTTA RÁZÁSA LISZT ALAKÚ JÁTÉKNAK.

– Mi a liszt alakú játék?

HELYEK LEESNEK MONITORON.14 SIMÍTOTTA EL JELENTŐSEN TÉVEDT LÁTÁSOMAT.

– Azóta ritkábban romlik el a látásod?

LÁTÁSOM ÉLESEDETT. RÉSZLETES LÁTÁSOM JOBB.

– Claudiáék15 megkérdezték tőled, hogy mit vársz tőlük. Emlékszel, mit feleltél?

HOGY SEGÍTSENEK LÉTEZNI.

– Segítettek?

LÉNYEGÉBEN UTÓBBI IDŐBEN JOBBAN ÖRÜLÖK ÉLETEMNEK. KÉT PÉTER LÉTEZIK, EGY JÓ PÉTER ÉS EGY KÉTES JELLEMŰ PÉTER.

– Légy szíves, írj valamit az otthonterápiáról!16

KÉSZÍTETTEK NÉNIK TESTEMNEK ÚJ ÉLTETŐ MASSZÍROZÁST ÉVI17 CSINÁLJA ITTHON SÉRTETT MÉLYSÉGBEN. JÓT KÉSZÍT TESTEM SÉRTETT MÉLYSÉGEIBEN.

– A te testednek nincsenek sértett részei.

ÉRZÉKELÉSEM. MINDENNAP KELLENE CSINÁLNI, DE ÉVI LE SZOKTA PÉTER TERÁPIÁJÁT FELEJTENI18 UNÉLTETŐ19 VÉLETLENÜL.

– Beszélj még, légy szíves, a terápiát végző felnőttekről!

HERR MOSER ÉRDEKLőDIK AUTISTA GYEREKEK LÉTEZÉSI FÉLELMEI IRÁNT ÉS PÉNZÉT ÉKES LÉLEKKEL LEOSZTJA SEGÍTENI MINKET

– Ki volt még ott felnőtt?

JULI. CSODÁLATOS LÉTEZNI JULIVAL. UNDOK PÉTERT IS JÓVÁ TETTE.20 CLAUDIA ÚJBÓL LÁTNI AKAR ENGEM. KÉSLEKEDÉS NÉLKÜL AKAROK UTAZNI HOZZÁ. LÉTEZTEM UNJÉGBEN, ÉLTEM NÁLA HÁLÁS SZÍVVEL.

– “Unjégben”?

KIOLDÓDVA.

Befejezésül szeretném megköszönni az Auricula-csoport minden tagjának – azoknak is, akikről nem tettünk említést – az irántunk tanúsított elfogadó magatartásukért, segítőkészségükért, szeretetteljes hozzáállásukért, Péter nekik írt leveléből vett sorokkal: ÁLDOTT CLAUDIA, ÁLDOTT HERR MOSER, ÁLDOTT JULI, ÁLDOTT CHRISTOPH. SEGÍTENI AKARNAK NEHÉZ ÉLETŰ GYEREKEKNEK, PEDIG NEM VOLNA KÖTELESSÉGÜK.

 

Hajdu Péter és Éva

 

Lásd még cikkünket az Auricula terápiáról: Esély az érzékek normalizálására

illetve az FC-ről: Messzire bírsz nyúlni belém

 

Jegyzetek:

    1 A határőr aláiratta velünk az útlevelet.

    2 Zsuzsa és Szilárd a barátaink, akiknél útközben szálltunk meg. Peti apukája, aki akkor éppen Genfben dolgozott, ide jött értünk.

    3 Peti néha téveszti a K és a G betűket.

    4 Szilárd kb. másfél percet késett. Peti szereti “túldramatizálni” a dolgokat.

    5 Péternek nem javasolt kólát inni, mert túlmozgásos lesz tőle.

    6 Szilárdéknál végig nagyon nyugtalan volt, amint elindultunk, megnyugodott

    7 Talán a kútkáva mintájára nevezte így a tengerpartot

    8 Bolla Juli az Auricula terápiában résztvevő magyar terapeuta. Ő végezte a magyar gyerekek otthonprogramját. (Erről később részletesebben lesz szó.)

    9 Az “öreg” névvel Martin Mooser urat tisztelte meg. Ő svájci, autista. Mooser úr aktívan részt vett a terápiában és a gyerekek mindennapos életében is. Megérkezésünkkor ő fogadott bennünket.

    10 A lenni ige helyett rendszeresen a létezni főnévi igenevet használja.

    11 Ezt a kifejezést rendszeresen használja rossz lelkiállapotának jelzésére.

    12 Naponta kétszer 45 percnyi a terápia. Ennek során a gyerekek fülhallgatón keresztül zenei alapra rákevert zörejeket hallgatnak.

    13 A terápián derült ki, hogy Péter hallászavara látászavarral társul. Ez azt jelenti, hogy az egyébként jó látása bizonyos fény- és hanghatásokra hirtelen összezavarodik, és percek telnek el, mire ismét éles képet lát. Ez a jelenség a terapeuták előtt nem ismeretlen, ezért kiegészítik a hallásterápiát a látás terápiájával is.

    14 Az előbb említett két terápia együtt “a liszt alakú játék” a monitoron hulló gömböcskék, amiket nézhet a gyerek, ha igényli.

    15 Claudia Nyffenegger, az Auricula terápia megálmodója és kivitelezője.

    16 Minden gyerek hallástréningje napi 45 perc otthonterápiával egészül ki.  Petinél ez egy teljes testmaszázst jelentett, és látásfigyelem-javító gyakorlatokat. Az otthonterápiára megtanították a szülőket, és mindennapos elvégzését javasolták itthon is.

    17 Ez én vagyok.

    18 Kikérem magamnak! Még csak kétszer felejtettem el.

    19 Az “éltető” ellentéte. Péter új szokása a német un fosztéképzővel új szavakat alkotni.

    20 Az első napokban nagyon nehezen viselte az otthonterápiát, egy pár nap után egész jól tűrte.