ENSZ-egyezmény és aláírásgyűjtés

A fogyatékos emberek jogait rögzítő ENSZ-egyezményt 2006. december 13-án fogadták el. Még hátravan az egyes kormányok általi aláírás és ratifikálás, és ha ez utóbbi is megtörténik, akkor a konvenció betartása kötelező lesz. 

Az egyezmény szövegezői és aláírói nem adtak definíciót arról, hogy mit értenek fogyatékosság alatt. Ugyanakkor a fogyatékos személyek közé sorolták – a testi, érzékszervi és szellemi sérüléssel élők mellett – a mentális gondokkal küszködőket, azaz a pszichiátriai betegeket. A ratifikálás után ők is bekerülnek a fogyatékos személyek körébe. 

Bár az egyezmény ötéves előkészítés után született meg, mégis az egyes országokra bízza, hogyan határozzák meg a fogyatékosságot. “Minden ország maga fogja kidolgozni a definíciót, ami nyilván maga után vonja, hogy a gazdagabb országok tágabbra nyitják az ollót, a szegényebbek meg szűkebbre.” – mondta Szöllősiné Földesi Erzsébet, a MEOSZ vezetőségi és az EDF tagja. 

Az EDF, az Európai Fogyatékosügyi Fórum, amely az Unió tagországainak fogyatékosüggyel foglalkozó civilszervezeteit tömöríti, kampányba kezdett, hogy az uniós országok egységesen szabályozzák a fogyatékosügyet, ami 50 millió uniós személyt érint. Ha ez sikerül, akkor a magyar szabályozás kidolgozása is sokkal könnyebb lesz. Az aláírásgyűjtés nem csak a fogyatékos emberek körében folyik, Szöllősi Erzsébet szerint ez egyfajta fölmérés is lehet: 

“Az aláírásgyűjtési kampány közben elmondjuk az embereknek, hogy miért szeretnénk ezt az aláírást, és ő mihez járul hozzá, ha az aláírásával megtisztel minket. Ez nekünk is nagy kihívás, hogy megtudjuk: egyetért-e, együtt érez-e velünk a társadalom. Mert mi nem adományt, segélyt akarunk, mi ellátottból adófizetők akarunk lenni.” 

A FESZT, amelynek tagja egyesületünk is természetesen szintén népszerűsíti a kezdeményezést. A cél egymillió aláírás összegyűjtése, nekünk, magyaroknak, ebből 25 ezret kell teljesíteni. Az aláírásgyűjtő ív, melyet az Esőemberhez mellékeltünk, szabadon másolható, és a rajtalévő címre legkésőbb október elejéig visszaküldendő. Októberben ünnepélyes kampányzáró lesz Brüsszelben, ahol a fogyatékos szervezetek jelenlévő képviselői átadják az aláírásgyűjtő íveket az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökének.