Decemberi hírlevél

KÖSZÖNET 

Az APEH 1999. 10. 22-i értesítése alapján örömmel közöljük, hogy az 1998-as adóévben javunkra felajánlott 422 027 Ft-ot átutalták a számlánkra. Köszönjük a minket támogatóknak! 
Kérjük, támogassanak a jövő évben is! 

Adószámunk: 19025915-1-42. 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2000-re 
 • január 15. KÖZGYŰLÉS: a 2000-es munkaterv, valamint a költségvetés jóváhagyása. 
 • február 19. Szülő-szakember találkozó; 
 • március 11. Szülő-szakember találkozó; 
 • április 15. A szakmai munkabizottság találkozója; 
 • május 13. BESZÁMOLÓK: Közhasznúsági beszámoló, az egyesület vezetőinek beszámolója. 
 • június 24. Szezonzárás 

(A rendezvények programjai a közgyűlés kivételével még csupán tervezetek. Javaslatokat a munkatervvel és a rendezvényekkel kapcsolatban szívesen figyelembe veszünk.) Valamennyi rendezvény szombati napon van, délután 15 és 18 óra között, Budapesten, a már ismert helyen, a Tamás Alajos Közösségi Házban: II., Rómer Flóris u. 2-4.). 

 


KÖZÉRDEKŰ HÍREK 

Nemzetközi szimpóziumot rendeznek Hollandiában, Arnhem városában december 27 – 30. között, az autizmusról, Building the bridge (Hídépítés) címmel. A szimpózium teljes dokumentációja az internetről ingyenesen lehívható a honlapról a következő lépésekben: Kattintson az A.S.K. Review-re, majd a Free Subscriptionra ill. Complete guestionnaire-re. A comments címszó alatt írja be: Request free documentation Symposium ’99. A szimpózium előadói, akik a világ minden tájáról érkeznek, elmondják véleményüket azautizmus küszöbönálló újradefinálásáról, újraazonosításáról, újraértékeléséről, valamint ismertetik saját elméletük gyakorlati alkalmazását. 

 


Ismét megkaptuk az aktuális jogszabálygyűjteményt Zalabai Gábor úrtól, Budapest Főváros Önkormányzatának rokkantpolitikai referensétől. A gyűjtemény az 1999. II. és III. negyedévében meghozott, a fogyatékos emberek életére vonatkozó jogszabályokat tartalmazza. Itt szerepelnek a szociális törvény változásai, melyek bennünket a legközvetlenebbül érintenek. A gyűjteményt készséggel bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére fénymásolatban. Igénybejelentés az egyesület címén: 1161 Budapest, Kossuth Lajos utca 16., vagy telefonon (1 ) 405-4731 , faxon: (1 ) 405-3863. 

 


A Magyar Nemzet c. lap értesülése szerint a 2001 -ben bevezetendő, az összes fogyatékost megillető járadék differenciált mértékű lesz. 

 


HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által szervezett Fogyatékosügyi Népfőiskola december 9-i foglalkozása keretében, előadás volt az autizmusról, melynek megtartására egyesületünk szakembereit kérték fel. A fogyatékosság mibenlétéről és az abból adódó szociális hátrányokról László Zsuzsa, az érdekérvényesítés módjáról és lehetőségeiről, szervezetünk történetéről és tevékenységéről Szöllőssy Ágnes tartott beszámolót a kb. 100 fős hallgatóságnak. 

 


1999. november 8-án egyesületünk elnöksége ülést tartott, amelyen a PHARE-Lien pályázat véglegesítése, az ezzel kapcsolatos teendők kerültek megbeszélésre. Reményeink szerint sikerül az AlT (Auditory Integration Training) néven ismert hallásterápiát a PHARE-program támogatásával Magyarországon beindítani. A program felelőse alelnökünk. Ébner Gyula, aki a terápiát a gyöngyösi Autista Segítő Központban (ASK) az egyik terápiás lehetőségként kívánja bevezetni. 

 


“Nem túlzás állítani: a civil önszerveződések vezetőjének gyakrabban kell szembenéznie az irányítás feladatainak nehézségeivel, mint egy gazdasági társaság fejének” állapítja meg a civil társadalom lapja, a Kurázsi októberi számában. 

“Többségük főállása mellett vezeti a nonprofit szervezet programjait, ügyel a pénzügyi kérdések rendjére. a pályázatok figyelésére s az önkéntesek munkájának összehangolására, a munkatársak óhatatlanul előforduló konfliktusainak kezelésére. A rengeteg papírmunka, jelentések, beszámolók elkészítése mellett olykor reá hárul kollégái lelkivilágának ápolása is…” 

Ezekkel a megállapításokkal mélységesen egyet tudunk érteni. Kérjük tehát tagtársaink segítségét, azokat, akik erőt éreznek magukban, hogy a vezetőség munkáját támogassák, jelentkezzenek, hogy a következő évben is sikeresen dolgozhassunk az autista gyermekekért. 

 


BESZÁMOLÓK, ISMERTETÉSEK 

Az ÉTA (Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége melynek egyesületünk is tagja), legutóbbi Hírlevelében beszámol szeptemberi közgyűléséről, amelyen ünnepélyesen átadták az ÉTA Központot. Dr. Csizmadia László, az ÉTA elnöke a szövetség jövobeli terveit az alábbiak szerint foglalta össze:

 • a működés szakmai segítése
 • a menedzsment fejlesztése
 • oktatás, továbbképzés
 • szakmai érdekképviseletek létrehozása
 • közös rendezvények lebonyolítása
 • regionális lobbyk létrehozása
 • alapítványok bővülése, erősödése
 • alapítványok közötti kapcsolattartás és segítségnyújtás
 • információnyújtás
 • jogi tanácsadás
 • regionális könyvelés 

ÉTA az alábbi lehetőségeket látja e hiány felszámolására:

1 . Információ terjesztése. A Kézenfogva Alapítvány információs központjának munkájába be kell kapcsolódni, és a két szervezet között állandó kapcsolatot kellene tartani. Később országos méretű hálózatot kell kialakítani. Fontos, hogy a sérültekkel kapcsolatba kerülő egyéb szakemberekhez (orvosokhoz, védőnőkhöz) is eljussanak az információk. Jónak látnák orvosok, védőnők tanfolyam keretében történő tájékoztatását, valamint a “normál” általános iskolai és óvodai pedagógusok oktatásának, bölcsődei gondozónők tájékoztatásának megszervezését.

2. Megyei gyógypedagógiai központok kialakítása. A jelenlegi korai fejlesztő központok tevékenységét kellene bővíteni. Javasolják az utazótanári ellátás bevezetését. Fejlesztőjáték-kölcsönző létrehozását szorgalmazzák.

3. Szakképzés, munkavállalás, munkába állás segítése. “Országos probléma a szakképzés és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati lehetőségek biztosítása.” Integrált munkahelyekre van szükség, mellyel a Salva Vita Alapítvány (Dávid Andrea) foglalkozik csupán jelenleg.

4. Lakóotthonok. Kiscsoportos lakhatási forma a jövő útja, “ahol az ott élő sérültek autonóm személyekként, a társadalom teljes jogú tagjaként élhetnek.” Az ÉTA feladata a már működő lakóotthonok összefogása, információ és szakmai segítség nyújtása (jogász, autizmusszakértő, pszichiáter, stb.) A Kézenfogva Alapítvány a lakóotthonokban dolgozó segítők képzését 120 órás tanfolyam formájában már elindította. Ezt a képzést akkreditáltatni kellene, mely feladatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola vállalhatná. 

Az ÉTA elérhetősége: 

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96. 
Tel: (1 ) 414-0500 vagy 414–0501 mindennap 9-15 óráig.  
Állandó munkatárs: Pokorny Lajosné Katalin 

RÉGIÓK: 

Déli Régió: Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, 

Magyar Adél: 6720 Szeged, Károlyi u. 4. III/1 . Tel: (62) 318-608 vagy (20) 961-5537. 

Nyugati régió: Szép Jelen Alapítvány, Orbán Péter: 8082 Gánt-Bányatelep, Fecskepalota (2030 Érd, Pf. 47.) Tel: (1) 390-3500 vagy (20) 985-1880.

Keleti Régió: SOFT Alapítvány, dr. Vekerdi Zsuzsanna Cím: 4027 Debrecen, Ibolya u. 24. Tel: (52) 41 6-354 vagy (20) 962-5265; 

Pest Régió: lásd az ÉTA budapesti elérhetőségét!) 

(Az írás teljes terjedelmében az ÉTA Hírlevél 1999. október 5-i számában található.) 

 


ÜGYVÉDI SEGÍTSÉG 

1998-ban megjelent a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. A törvény alapján joga van a fogyatékos személynek, ha jogai érvényesítésében akadályoztatva van, illetve fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány éri, bírósághoz fordulnia. Akiknek a fenti témában ügyvédre van szükségük, forduljanak dr. Brecska György ügyvédhez. Címe: 1037 Budapest, Folyondár utca 15/E. (A KAPASZKODÓ c. lap 1999/2. számából szereztük az információt.) 

 


RÖVIDHÍREK 

Otthont kaptak az önkormányzattól az autisták Salgótarjánban. Az iskola a Zagyvaróna nevű városrészben van az egykori orvosi lakásban, ahol pillanatnyilag 7 gyermek elhelyezésére nyílt lehetőség. Érdeklődni lehet az Illyés Gyula Speciális Pedagógiai Központ és Szakszolgálat címén (3100 Salgótarján, Acélgyári út 3.), Murányi Sándorigazgatónál (Tel: 06-32-411-848). 

 


Nonprofit szervezetek számára információs központokat, úgynevezett civil házakat nyit a Miniszterelnöki Hivatal. Az első civil ház neve és címe: Dél-dunántúli Regionális Nonprofit Szolgáltató Központ Civil Ház, 7400 Kaposvár, Szent Imre út 14. A házak egyik információs bázisa lesz a hivatal civilkapcsolatok főosztálya által már működtetett, interneten elérhető szolgáltató rendszer. 

 


Az oktatási miniszter közleményt adott ki a fogyatékos fiataloknak készült szakmai programokról. Ezek a szakmai programok (asztalos, kárpitos, gyorsétkeztetési eladó, órás, segédkönyvkötő, száraztészta-készítő, varrómunkás) beszerezhetők a Nemzeti Szakképzési intézetnél (NSZI Dokumentációs osztály, 1078 Budapest, Berzsenyi u. 6.). (Forrás: Üzleti7 1999. november 15.) 

 


A Budapest Center for Resource Management Kft és a Student Service Egyesület 1999. december 7-10. között DEConf ’99 Fogyatékosok a felsőoktatásban címmel nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencia célja, hogy elősegítse a fogyatékosok felsőoktatási integrációja területén a nemzetközi együttmuködés kialakulását. Egyesületünk Dobó Ágnest kérte fel a konferencián való részvételre. Tapasztalatai az ESőEMBER következo számában olvashatók. 

 


Értelmileg sérült embereket foglalkoztató kerámia üzem kezdte meg működését a Heves Megyei Önkormányzat andornaktályai fogyatékosotthonában. 

 

Szerkesztette:  Kocsis Alajos