Decemberi hírlevél

KÖSZÖNET

Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik az 1999-re szóló SZJA befizetésük 1 %-át az egyesületnek ajánlották föl. A 2000 októberében folyószámlánkra beérkezett 426 198 forint felhasználásával 2001. nyarán az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete orfűi családi rehabilitációs táborozásához1 50 000 forinttal járultunk hozzá. A fennmaradó összegből a girincsi tábor2 költségeit egészítettük ki.

A tavalyi, 2000-es adóévről egyesületünk javára idén összesen 487 143 forint felajánlás érkezett, amit az APEH 2001. októberében folyószámlánkra átutalt.

Az összeg felhasználásának módjáról (támogatás vagy tartalékolás) az egyesület később dönt. Köszönjük, és kérjük, támogassanak minket a jövőben is! Adószámunk: 19025915-1-42

 

ELŐFIZETÉSI DÍJ

Az ESŐEMBER új, 2002-re szóló előfizetési díjáról az egyesület vezetősége még nem döntött. Előfizetőink a jövő évben, a VI. évfolyam első számában kapnak majd értesítést és egyben előfizetési díj befizetésére szolgáló csekket is az új összegről, ami várhatóan csupán költségarányos (kb. 10-15%-os) emelkedés lesz.

 

TAGDÍJ 2002-BEN

Az egyesületi tagdíj befizetésének határideje 2002. március 31. A tagdíj minimális mértékét az év első Hírlevelében közölni fogjuk tagjainkkal. A tagdíj az ESŐEMBER előfizetési díját is tartalmazza.

 

AZ SZCSM KIADVÁNYAI

Hasznos kiadványsorozatot bocsátott ki a Szociális és Családügyi Minisztérium.

Könnyen érthető megfogalmazásban olvashatjuk az aktuális törvények, rendeletek kivonatos szövegét az alábbi ellátásokról, járadékokról, kedvezményekről:

    * Az ápolási díj (1993. évi III. törvény)

    * Fogyatékossági támogatás (Az 1998. évi XXVI. törvény, ill. az 1999. évi CXXII. törvény módosítása.)

    * Fogyatékos személyek adókedvezménye, gondozóház, nappali intézménye, ápoló-gondozó otthona, rehabilitációs intézménye. Lakóotthonok. (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.)

    * Gyermeknevelési támogatás (GYET) (1998. évi LXXXIV. törvény)

    * Gyermekek után járó egyéb ellátások: Terhességi, gyermekágyi segély; gyermekápolási táppénz; anyasági támogatás; kiegészítő családi pótlék; gyermekek után járó szabadság; családi adókedvezmény; nevelési ellátások (családi pótlék; iskoláztatási támogatás) (1998. évi LXXXIV. törvény)

    * A rendszeres szociális segély (1993. évi III. törvény)

    * A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás, közlekedési támogatás, parkolási engedély. (164/1995. kormányrendelet)

    * Baleseti rokkantsági nyugdíj. Rokkantsági nyugdíj. (A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján készűlt tájékoztató: 2001. május.)

    * Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj. A korengedményes nyugdíj. (1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, ill. 181/1996. [XIL.6.] kormányrendelet a korengedményes nyugdíjazásról.)

    * Hozzátartozói nyugellátások: árvaellátás, szülői nyugdíj (1997. évi LXXXI. törvény)

    * Nyugdíjszerű rendszeres pénzellátások: Megváltozott munkaképességű dolgozók szociális ellátásai, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék. Rokkantsági járadék. (8/1983. [VL.29.] EűM-PM )

    * Özvegyi nyugellátás (1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról.)

    * Öregségi nyugdíj (1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról.)

Az itt felsorolt brosúrákról kérésre másolatot szívesen küldünk. Hívja a (1) 405-4731-es telefonszámon Kocsis Alajost, vagy küldjön levelezőlapot címünkre! (ESŐEMBER, 1161 Bp. Kossuth L. u. 16. – A szerkesztőség címe megváltozott! Információ kérhető:

info@esoember.hu  – a szerk.)

 

FELHÍVÁS

A Fővárosi Bíróság véglegesen bejegyezte az Autista Ház Alapítvány (AHA) új kuratóriumát és jóváhagyta az alapító okiratot, így az AHA végre megkezdheti működését. A kuratórium elnöke dr. Vikár András, titkára László Zsuzsa. Az AHA székhelye: 1139 Budapest, Frangepán u. 4. II/10. Tel: (06-70) 215913. (E-mail: lzsuzso@freemail.hu )

A kuratórium továbbra is kéri azokat az egyesületeket, alapítványokat, szervezeteket, amelyek lakóotthont szeretnének létrehozni autistáknak, jelentkezzenek írásban az AHA levelezési címén.

 

ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS

Az alábbi e-mail érkezett címünkre:

Feladó: “Goczán Andrea”  goczan@oszk.hu

Dátum: 2001. 09. 24. 13:19:05 +1h

Címzett: autist@interpont.hu

 

Téma: MEK – e-folyóirat felvétele

Tisztelt Szerkesztőség!

Tájékoztatom, hogy az Önök által szerkesztett online folyóiratot: Esőember http://www.esoember.hu/esoember.htm – felvettem a Magyar Elektronikus Könyvtár elektronikus folyóirat-gyűjteményébe.

Címe: http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/efolyir/

Címnyilvántartásunk a Nemzeti Könyvtár- IKB (Magyar Periodika Adatbázis) forrása, amely a magyar folyóiratok teljességre törekvő hivatalos adatbázisa.

Amennyiben a folyóirat elérhetőségében bármilyen változás következne be, kérem, értesítsen, hogy adatbázisunk minél frissebb és naprakészebb lehessen.

Minden további online folyóirat-ajánlatot hálásan fogadok és köszönök! Továbbá: ha lehetősége van az oldalán elhelyezni egy linket a MEK-re, a következő címen teheti meg: http://www.mek.iif.hu/

Segítségét és közreműködését előre is köszönöm, további sikeres munkát kívánok!

Üdvözlettel: Goczán Andrea

Országos Széchenyi Könyvtár

Magyar Elektronikus Könyvtárosztály

Tel: (1) 224-3741

E-mail: goczan@oszk.hu

 

IRODALOM – KÖNYVAJÁNLÓ

AZ AUTIZMUSRÓL GYEREKEKNEK

Buczkó Anett munkája az Autizmus Szakmai Egyesület kiadásában, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával jelent meg 2000-ben. A füzet gyerekeknek készült. Segít megérteni, hogy mi is az autizmus, mik a jellemzői, okai, mit jelent és mivel jár ez az állapot. Olyan fontos információkat ismertet a gyerekekkel, melyek segíthetik őket abban, hogy hogyan viselkedjenek, mit tehetnek, ha autista gyerekkel találkoznak. Elmondja, hol, mit és hogyan tanulnak, hogyan látják az autista gyerekek önmagukat és a világot, mire van szükségük és mire képesek. A füzettel kapcsolatban érdeklődni lehet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzatánál: 1097 Budapest, Ecseri út 3. Tel: (1)348-1381

 

TÉRKÉP AZ AUTISTÁKRÓL

Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete és az Autista Segítő Központ (ASK) együttműködésével 2000. november 11-én megtartott Autista szülőegyesületek és alapítványok első országos küldöttértekezletén3 elhangzott javaslatok szellemében – és ugyanezzel a címmel – az ASK a Fogyatékosok Esélye Közalapitvány támogatásával hasznos kiadvány jelentetett meg, ami szemlélteti az autizmus jelenlegi helyzetét Magyarországon. A kiadvány szerkesztői – Kanyik Csaba és Jernei Péter – diagrammok, táblázatok, térképek segítségével érzékeltetik az ellátórendszer hiányosságait, és elsősorban az Autista Info 2000 adataira, valamint a helyi szülőszervezetek és más kiadványok információira támaszkodva, intézmények és szakemberek címlistáját is közlik. A 20 oldalas füzetből megközelítő képet kapunk többek között az autisták létszámáról és elhelyezéséről korosztályok szerint, továbbá tendenciákra és az érintett csoport sürgető szükségleteire hívja fel a figyelmet. A jogalkotók figyelmébe ajánljuk a kiadványban közzétett kérdéseket és megállapításokat, amelyek a küldöttértekezleten hangzottak el. További információ kérhető az ASK telefonszámán: (1) 397-1997.

 

KÖNYV A KICSIK FOGLALKOZTATÁSÁRA

Pete Lászlóné pedagógus nagyszerű KÉSZÍTSÜNK című sorozata hasznos időtöltést kínál óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak és szülőknek. A kiadványt jól hasznosíthatják az óvónők és tanítók a gyerekek rajz-, technika és környezetismereti gyakorlatain. A kicsiknek szánt füzetek közöül a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában eddig megjelentek: KÉSZÍTSÜNK – papírképet! – semmiből valamit! – mézessütit! – levélképet! – agyafigurát! – batikot! – faliképet!

Előkészületben: KÉSZÍTSÜNK – festett üveget, kerámiát!

 

DONNA WILLIAMS ÚJ KÖNYVE

Autizmus – Egyes szám első személyben

A könyv ritka kincs: egy autizmussal élő írástudó segítsége sorstársainak, szülőknek, családtagoknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak, mindannyiunknak, akiknek fogódzót kínál az autizmus labirintusában. A Pannonica kiadó jóvoltából nemrégiben megjelent nagyszerű könyv igazán megéri az árát: 2490 forint + postaköltség. Megrendelhető Varga Istvánnál, tel.: (1) 405-7618, mobil: (06-20) 362-0007. Ugyanitt kapható még az írónő saját gyermekkori autizmusával folytatott küzdelmeiről szóló könyve is. Léttelenül – Egy autista nő naplója. Ára: 1050 forint + postaköltség.

 

RÖVIDHÍREK

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a Budapesti Szociális Forrásközpont a főváros honlapján mindenkinek elérhető adatbázist készít a fővárosi civil szervezetekről. Címe: http://www.budapest.hu/

Értelmileg sérült, magatartás-, részképesség-zavaros, valamint autizmussal küzdő gyerekek fejlesztését vállalta a Babszem Jankó Közhasznú Alapítvány. Rendszeres foglalkozásokat tartanak minden szerdán 17.30-tól 18.30-ig a Zeg-Zug Zuglói Gyermekházban, 1146 Budapest, Hermina út 3. Tanácsadás: tanulási és viselkedési problémák esetén, szülőkkel közösen szervezett játszóházak. Tel: (06-20) 340-4209.

Megjelent az ÉTA-Hírlevél sok hasznos információval. Érdeklődők keressék az ÉTA Országos Szövetsége központjánál, telefon/fax: (06-1) 414-0501; e-mail: eta@mail.datanet.hu Honlap: www.eta-szov.hu

 

AUTISTA INFO 2000

A tavaly decemberben megjelent Autista info 2000 c. füzetünk alig egy év alatt gyakorlatilag elfogyott. Hamarosan hozzákezdünk az újabb, javított kiadás szerkesztéséhez, amely várhatóan 2002. őszén lesz kapható. Egyelőre anyagi források után kutatunk, hogy a kiadvánnyal kapcsolatos költségeket (adategyeztetés, szerkesztés, lektorálás, nyomdai munkálatok) mielőbb előteremtsük.

December 3-án volt az ENSZ által meghirdetett Fogyatékosok világnapja.

Egy ilyen nap arra jó, hogy felhívja a törvényalkotók és a társadalom figyelmét egy igen népes, és érdekeit nehezen érvényesítő kisebbségre.

Szerkesztette:

Kocsis Alajos