Balázs iskolája

A Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola elsodleges célja és feladata az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése, oktatása, nevelése. Sajátos helyzetünkbol adódóan szukebb földrajzi környezetünkben nincs más önállóan muködo gyógypedagógiai intézmény, ezért vállalnunk kellett a középsúlyos értelmi fogyatékos (esetleg mozgásukban korlátozott értelmi fogyatékos), tanköteles korú gyerekek ellátását, gondozását, fejlesztését is. Csoportjainkban autisztikus, és autista gyermekek is vannak. Az általános képzési szakasz 10 évfolyamos. Csak Gödöllörol veszünk fel tanulókat. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése intézményünkben két összevont és egy önálló tanulócsoportban (foglalkoztató csoportban) történik. A csoportban vannak halmozottan sérült, valamint autista és autisztikus gyermekek is. A három csoport létszáma 29 fo. A tanulók iskolai fejlesztése három pedagógiai szakaszban történik. 

  • Alsó szakasz: a harmadik évfolyamig (1-3. évfolyam) tart. 
  • Középso szakasz: hároméves idotartamú (4-6. évfolyam). 
  • Felso szakasz: négyéves idotartamú (7-10. évfolyam). 

A 10. évfolyamot befejezett középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók a Készségfejleszto Speciális Szakiskolában folytathatják tanulmányaikat. 

 


Az alapfokú iskolai oktatás (1-10. osztály) három pedagógiai szakaszra bontva történik. Az elso pedagógiai szakasz az 1-6. évfolyamot öleli fel. A második pedagógiai szakasz két évet ölel fel, a 7- 8. évfolyamot. A harmadik pedagógiai szakasz a 9-10. évfolyam, a kötelezo alapfokú iskolai iskolázás befejezését jelenti. 

 


Speciális szakiskola I-II. évfolyam: A spediális szakiskola célja, hogy felkészítse a gyerekeket olyan ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek végzésére, amelyek elsajátítása után be tudnak illeszkedni a társadalmi munkamegosztásba. A szakiskola két záróvizsgával (elméleti és gyakorlati) fejezodik be. A sikeres záróvizsgát tett tanulók betanított segédmunkási bizonyítványt kapnak. 

Készségfejleszto speciális szakiskola: Célja azoknak a gyerekeknek a foglalkoztatása, akik fogyatékosságuk miatt sem a szakképzésbe, sem a társadalmi munkamegosztásba nem tudnak bekapcsolódni. 

Nyári tábor: Sokéves hagyományunk, hogy nyáron gyermekeink egy hetet tanáraikkal együtt a boglárlellei táborban töltenek. Sok tanítványunknak ez az egyetlen nyaralási lehetoség. Pedagógiai szempontból is nagyon fontos alkalom ez. Az egyhetes együttlakás során, a megszokott iskolai renden kívül sok másfajta, a fejlesztés szempontjából lényeges információt, tapasztalatot szerezhetünk a gyerekekrol.