Az OFA pályázata

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFA Kuratóriuma 2003-ben is támogatni kívánja a munkaerőpiac nem állami szerveződései szakmai rendezvényeinek előkészítését és lebonyolítását, illetve kiadványainak megjelentetését. (Azonosító: NP-K/2003.) 

 

A támogatási program célja:

 

 • lehetőséget biztosítani olyan rendezvények megtartására és/vagy kiadványok elkészítésére, amelyek biztosítják 
  • a nonprofit szervezetek gyakorlati munkájának elméleti alátámasztását, a megszerzett tapasztalatok tágabb szakmai környezetben történő értékelését. 
  • a munkanélkűliség tendenciáinak feltárását, a nonprofit szervezeteknek vállalható feladataikra való felkészítését, fejlesztését, 
  • a munkanélküliség csökkentésében szerepet játszó helyi szervezetek egymásra találásának elősegítését és együttműködésük megalapozását. 

 

Pályázatot lehet benyújtani: 

 • a) a fenti témakörök valamelyikét középpontba állító, legfeljebb háromnapos rendezvény, konferencia előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges költségek támogatására, valamint a program anyagát bemutató kiadvány megjelentetésének támogatására, 
 • b) olyan kiadvány, információhordozó megjelentetésének támogatására, amely 
  • a fenti témakörökkel kapcsolatos hazai kutatási anyagokat, tanulmányokat tartalmazza, 
  • az e témakörökben megjelent kűlföldi kiadványok magyar nyelvű fordítása, vagy magyar nyelvű tanulmányok más nyelvre való fordítása. 

A kiadvány lehet nyomtatott, elektronikusan vagy más módon rögzített és terjesztett munka. 

A támogatás kizárólag eseti, egyszer megjelenő kiadványok, esetleg sorozatok megjelentetését szolgálja. Periodikák, újságok, műsor- és programfüzetek, hírlevelek kiadását nem támogatja az OFA. 

 

A pályázó rendezvényre és/vagy kiadványra nyújthat be pályázatot. 

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat teljes keretösszege: 15 000 000 Ft. 

 

A rendezvények költségei közül támogatás kérhető:

 • a program előkészítése során felmerülő költségekre, 
 • a program lebonyolításához szükséges valamennyi kiadáshoz, (előadók díja és egyéb, nevesített költségek) az alábbi megszorításokkal: 
 • nem biztosítunk támogatást beruházásokra, ösztöndíjra, 
 • nem biztosítunk támogatást az étkezési, ital, büfé, reprezentációs, “egyéb”, nem várt”, “tartalék” stb., nem beazonosítható költségekhez; 
 • a felmerülő szállásköltség 50%-ának erejéig kérhető támogatás. 

Kiadványok költségei közül támogatás kérhető 

 • a szerzők, a szerkesztők, a fordítók, a lektorok és más munkatársak munkadíjára; 
 • a szerkesztési, sokszorosítási és terjesztési kiadásokra. 

 

Nem biztosítunk támogatást ösztöndíjra. 

 

Mindkét témában a program megvalósításának végső határideje: 2004. június 30. 

Benyújtási határidők, a pályázatok beküldése: 

A pályázatokat a felhívás megjelenése és 2003. augusztus 15. között folyamatosan lehet benyújtani oly módon, hogy a megvalósítandó program időpontját megelőző három hónapon belül a pályázat az OFA-hoz beérkezzen. 

A pályázati díj 5000 Ft. 

A pályázati adatlapot a támogatási program azonosítójára hivatkozva (NP-K/2003.) postai úton vagy telefonon (388-1270/118, Haraszti Tamás) igényelhetik vagy személyesen, a Közalapítványi Iroda recepcióján vehetik át a pályázók (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.), de az adatlap az OFA http://www.ofa.hu honlapjáról letölthető.