Az Eső-Ernyő hálózat záró konferenciája

Az Eső-Ernyő hálózat, lezárva egyéves szervezetfejlesztését. záró konferenciát tartott Budapesten. A hat hálózati tag és a projekt vezetője beszámolt az eddigi munkáról, és a jövő terveiről.

 

Az Autisták Országos Szövetsége egy évvel ezelőtt kezdett szervezetfejlesztésbe. Első lépésként tagszervezetei közül pályázat útján kiválasztott hatot (lehetőleg úgy, hogy az ország különböző régióit lefedjék). A hat szervezet: Aura Egyesület (Budapest), Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány (Mindszentpuszta – Győr), Aut-Info Alapítvány (Kisújszállás), Szimbiózis Alapítvány (Miskolc), Szivárvány Autizmus Egyesület (Szeged), Szív és Kéz Alapítvány (Juta – Kaposvár). A hálózatszervezés ötlete külföldi tapasztalatok alapján született: az angol Nemzeti Autista Szövetség, a NAS hasonló módon hálózza be az Egyesült Királyságot.

 

Egy évig tartott a hat kiválasztott szervezet fölkészítése a feladatra, ami nem más, mint hogy térségükben központi szerepet vigyenek az ott lévő szervezetek megerősítésében az információk átadásával, a szakmai újdonságok megismertetésével (képzések szervezése, kiadványok, szórólapok kiadása), rendezvények szervezésével, helyi érdekvédő munkák koordinálásával. Régimódian azt írnám, hogy a szülők szempontjából ők a kovász, és az a dolguk, hogy állandó kapcsolatot tartva a központtal (AOSZ), továbbítsák mindazt, ami fontos a szülőknek ahhoz, hogy autista gyermekük megkapjon mindent, amit a jogszabályok és a helyi lehetőségek jelenleg biztosítanak, ha pedig valami hiányzik, azt megfelelő lobbimunkával elérjék/megteremtsék.

Hronyecz Ildikó, az AOSZ munkatársa, a projekt vezetője beszámolt a hálózat tagjainak és más szervezeteknek tartott képzésekről az érdekvédelem, a családsegítés területén. Az érdekvédelmi képzésen 26 szervezettől 70 ember vett részt (kidolgozója: Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért és a Kézenfogva Alapítvány), a családsegítőn 32 szervezettől 110 ember (kidolgozója: Kézenfogva Alapítvány). Az Eső-Ernyő tagok háromszor két alkalommal külön hálózatépítési képzést is kaptak.

Hronyecz Ildikó a hogyan továbbról is szót ejtett: közös pályázatokat terveznek; képzéseket, pl. a frissen diagnosztizált autista gyermekek szüleinek; együttes kilépést a nyilvánosság elé (tudatformálás); az információáramlás megszervezését.

A hálózat tagjai országos szolgáltatási és hiánytérkép elkészítését tervezik, amelynek adatai nemsokára elérhető lesznek a most készülő webes felületen, ami elérhető a www.esoember.hu oldalon.

A hat szervezet képviselője saját szervezetük munkájáról, és azokról az eredményekről beszélt, amelyek az Eső-Ernyő Hálózatnak köszönhetők. Ezeket most nem soroljuk el, hiszen minden szervezetnek van saját honlapja, ahol remélhetőleg nyomon lehet követni az eseményeket, de awww.eseoember.hu-n, a bal oldali menüsorban is megtalálják az Eső-Ernyőt. A közös munkát továbbra is folytatják, aminek már nem az AOSZ lesz a vezetője, hanem a kaposvári Szív és Kéz Alapítvány, amely a Norvég Civil Alaphoz pályázott és nyert az Eső-Ernyő hálózat tagjainak kapacitásfejlesztésére.

A konferencia további részében bemutatkozott az AOSZ honlapján lévőSzakértőink válaszolnak rovat két szakértője: Sajó Eszter pszichológus ésSzéplaki Mirjam diplomás ápoló, aki, mint hangsúlyozta, szülői minőségben válaszol, egyik gyermeke ugyanis súlyos autista. A válaszok sajnos általánosak, mondta Sajó Eszter, mert nem ismerik teljes mélységében a konkrét eseteket, és nagyon örülne neki, ha visszajelzést kapna a szülőktől, hogy segített-e valamiben a válasz vagy sem. (Aki szeretne visszajelezni, írjon azinfo@esoember.hu címre Sajó Eszternek.)

Dr. Gazsi Adrienn jogász, a Ne hagyd magad II. projekt vezetője, az esetkezelés alapelveinek ismertetése után konkrét ügyeket ismertetett. Nemcsak a megoldott esetek voltak szívderítőek, hanem az is, hogy ennyi megoldatlan/megoldásra váró esettel találkozva, a projektben dolgozó jogászoknak konkrét jogfejlesztő javaslataik vannak, melyeket eljuttatnak a megfelelő hatósághoz. Sok autista gyermeket érintő javaslatuk például: legyen átléphető a megyehatár, hogy ne kelljen órákat utazni csak azért, mert a lakóhelyéhez közeli iskola már egy másik megyében van.

Dr. Varga Éva, az Országgyűlési Biztos Hivatalának munkatársa, arról a vizsgálatról számolt be, amelyet a fogyatékos emberekkel kapcsolatban végzett az állampolgári jogok biztosának hivatala, különös tekintettel az autista személyekre. (Erről a vizsgálatról már többször beszámoltunk az Esőemberben.)

A délután folyamán bemutatkozott Giflo Péter, a Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) munkatársa és dr. Simó Judit pszichiáter, akit sokan ismernek már a Fogódzó szülőképzésekről. Ő most az Autizmus Stratégiához kapcsolódó Autizmus Szakmai Műhely vezetője, mely szintén az FSZK-n belül működik. Giflo Péter az FSZK azon projektjeit, pályázatait ismertette, melyek az autizmushoz kapcsolódnak (oktatási sztenderdek kidolgozása; alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása; krízisközpont kialakítása). Simó Judit pedig arról beszélt, hogy mi lesz a feladata az Autizmus Műhelynek. A cél: integrálni, összefogni mindazt, ami ma Magyarországon az autizmussal kapcsolatban történik. Sok konkrétummal még nem tudott szolgálni, hiszen épp a konferencia előtt jelent meg a Magyar Közlönyben a Stratégia elfogadásáról szóló kormányhatározat. Ráadásul az idő is ellenük dolgozik, hiszen a Stratégiában megjelölt határidőket a sok hónapos csúszás ellenére sem módosították. Persze a puding próbája az evés, várjuk meg, hogy mi fog változni, bár a változások legtöbbjét majd csak hónapok múltán fogjuk érzékelni.

– ferenczy –