Az elveszett valóság

Péter és Dávid hasonló korú, megközelítőleg azonos problémákkal küszködő, nem beszélő autista gyerek. Kísérletképpen tavasszal rendszeresen együtt tanultak matematikát, magyar nyelvtant, irodalmat szülői irányítással. Mindkét gyerek kiválóan kommunikál FC-vel. A kísérlet nagyon jól sikerült, a gyerekek szívesen tanultak közösen, kijavították egymás hibáit, sőt bizonyos versenyszellem is kialakult közöttük. Tanulságos példaként szeretnénk közzétenni a két gyermek fogalmazását, ami egyben saját önértékelésük is. 

Major Istvánné