Az ápolási díjról: kinek jár több?

Mint ismeretes szeptembertől 30 százalékkal emelkedett az ápolási díj. De hogy kinek emelkedett, azaz kinek jár a magasabb összeg, arról megoszlottak a vélemények. Goldner Ibolya, az ÉCSJE elnöke pontosításért az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz fordult. Szabó Sándorné, a tárca államtitkára válaszolt a kérdésre. Goldner Ibolya a választ feltette az Alfra, az autistát nevelők levelező fórumára. Az alábbiakban ezt olvashatják. 

A szociális törvényt (a továbbiakban: szt.) módosító 2004. évi CXXXVI. tv. alapján 2005. szeptember 1-jétől a fokozott ápolásra szorulók részére megállapítható magasabb összegű ápolási díjat igényelni kell, az nem jár automatikusan (szt. 43/A§). Az új igénylők mellett azoknak a személyeknek is be kell jelenteniük az önkormányzatnál az igényüket, akik részére már jelenleg is folyósítanak ápolási díjat, ha valószínűsíthető, hogy az egyébként meglehetősen szigorú törvényi kritériumoknak megfelelnek. (Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg alanyi jogosultaknak csak egy része lesz jogosult a magasabb összegre.) 

A benyújtott kérelem alapján a települési önkormányzat, illetve a jegyző kér szakvéleményt az ápolt tartózkodási helye szerinti módszertani intézménytől arra vonatkozóan, hogy a kérelmező megfelel-e a törvényben előírt kritériumoknak. Az önkormányzat a módszertani intézmény számára a szakvélemény elkészítésére határidőt fog megszabni, ugyanis a fokozott ápolási igény megállapítására, az időközben e témában kiadott 141/2005. (VII. 27.) kormányrendelet 3.§-ának (8) bekezdése szerint az önkormányzatnál 60 napos ügyintézési határidő áll rendelkezésre. Ha az igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes /szt. 13.§. (2) bekezdés/. Tehát a kérelmezőnek visszamenőlegesen is ki kell fizetni a magasabb összeget ill. a különbözetet, ha ügye a kérelem benyújtásának hónapjában nem intéződik el. 

Az ügyfeleket arról kellene tájékoztatni, hogy 

  • a magasabb összegű ápolási díj csak a jogosultak egy részét fogja megilletni, azokat, akik olyan családtagot ápolnak, akik a szó szoros értelmében vett teljes kiszolgálást igényelnek, vagyis megfelelnek a szigorú törvényi feltételeknek 
  • az önkormányzatnál kérniük kell a magasabb összeg megállapítását, és várják meg, amíg a szakvéleményt kiadó intézmény felkeresi őket. (Felesleges és szükségtelen, hogy a módszertani intézményeket közvetlenül megkeressék, ezzel nem gyorsítják az ügyintézést, ugyanis a szakvélemény kiállítása helyszíni látogatás alapján történik 
  • jogosultság esetén a kérelem benyújtásától kezdődően illeti meg őket a magasabb összeg. 

Egyetértünk azzal, hogy a vonatkozó törvénymódosítás valóban szűkszavú, de a végrehajtására kiadott 141/2005.(VII. 27.) kormányrendelet véleményünk szerint az eljárás lefolytatására vonatkozóan, mind az önkormányzatok, mind a módszertani intézmények számára elegendő útmutatást ad. Mivel a kérelmek folyamatosan érkeznek az önkormányzatokhoz, remélhetően nem lesz érdemleges fennakadás az ügyintézésben. 

A Népszabadság c. napilap on-line változata, a NOL, fórumot rendezett az ápolási díjról. A fórumot a szerkesztőség ezzel a levéllel hirdette meg: Második nekifutásra összegyűjtötték a sikeres népi kezdeményezéshez szükséges 50 ezer érvényes aláírást a családi környezetben ápolt sérült és fogyatékos gyermekek gondozásáért járó díj jelentős emelését követelő civilek. 

Az országgyűlésnek ezek után napirendre kell vennie a kérdést. Mi várható a parlamenti vitában? Mit várnak a civilek a képviselőktől? Milyen törvényt szeretnének kiharcolni a sikeres kezdeményezés elindítói? Sajnos csak kevesen szóltak hozzá, és többnyire az érintettek kérdeztek, vagy mondták el véleményüket. 

(A teljes szöveg elolvasható: www.nol.hu/forum)