Az AOSZ tagszervezeti bázisának átszervezése

Az Autisták Országos Szövetsége 2009 januárjában 12 hónapos programot indít, hogy a tagszervezetei körébe tartozó egyesületeket és alapítványokat hatékonyabb rendszerbe tömörítse. A projekt során az AOSZ, az 53 szervezetből álló tagszervezeti bázisát, a hatékonyabb együttműködés érdekében, némiképp átstrukturálja és hat szervezettel hálózatot alapít. Terveink szerint az “ESŐ-ERNYŐ” nevet kapja a hálózat.

Az AOSZ a program során az autizmus területén dolgozó civil szervezeteknek kapacitásfejlesztést célzó képzéseket szervez országosan hat helyszínen, az “érdekvédelem” és a “családsegítés” témakörében. Ezzel párhuzamosan a hálózati együttműködésre támaszkodva országos szolgáltatási térképet, valamint hiánytérképet készítünk, megfelelve az Országos Autizmus Stratégiában foglalt céloknak. Ez a térkép szemlélteti majd, hogy megyénként milyen ellátási formák érhetők el valójában, illetve melyek hiányoznak az autizmussal élő embereknek. (Ismerjük mindannyian az állami információs rendszerek hiányosságait, ezért is van szükség a térkép elkészítésére.) A hiánytérkép birtokában az érdekvédelemmel foglalkozó szervezeteknek nyújthatunk segítséget tevékenységeik tervezéséhez, illetve ahhoz, hogy helyi lobbit indíthassanak egy-egy hiányzó ellátási forma létrehozására.

A program során az ESŐ-ERNYŐ-ben részt vevő szervezeteknek külföldi tanulmányutakat is szervez az AOSZ, illetve három találkozón közösen kidolgozzuk a hálózat működési rendjét, megfelelve a szervezetek igényeinek, kapacitásainak.

Reményeink szerint a program végére olyan, közös megállapodásokon nyugvó hálózat jön létre, amely országosan hat helyszínen lesz elérhető a már jelenleg is működő szervezeteken keresztül. Célunk, hogy minden régióban legyen egy ESŐ-ERNYŐ tag, ahová érdekvédelmi kérdésekkel lehet fordulni, amely otthont ad(hat) az AOSZ által szervezett és finanszírozott szülőképzéseknek, tréningeknek. A hálózat gyorsabbá és professzionálisabbá teheti a helyi információk eljutását a budapesti központba, illetve a Budapestről kiinduló felhívásokat, akciókat és programokat is gyorsabban lehet majd eljuttatni a régiókba.

A programot a Norvég Civil Alap az Ökotárs Alapítvány és a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésével 77 208 euro értékben támogatja.

Petri Gábor 
ügyvezető titkár, AOSZ

 

(Esőember, 2008. december, XII. évfolyam 4. szám