Autizmus alapítvány és Autizmus kutatócsoport

Az Autizmus Kutatócsuportot 1988-ban két szakember hozta létre alkalmazott tudományos célokkal, hogy a magyarországi autista emberek és családjuk modern orvosi, gyógypedagógiai és szociális gondozásót elosegítse, továbbá támogotást és szakmai segítséget nyújtson a lakóhelyhez közeli, szakszeru ellátást binosító intézményhálózat kialakulásához. A kutatócsoport 1990-ben szakmai egyesületté alakult, s napjainkra – a Soros Alapítvány, az Oktatási és az Egészségügyi Minisztérium, valamint a fovárosi Önkormányzat, hazai és külföldi szervezetek és magánemberek támogatásának köszönhetoen – országoson egyedülálló, komplex szakmai feladatokat ellátó szervezetté fejlodött. Szakembereink rendszeres szakmai továbbképzésben részesülnek. Az Autizmus Kutatótsoport tagja az Autism Europe elnevezésu nemzetközi egyesületnek. 

Az Autizmus Alapítvány 1989-ben, minimális alaptokével jött létre abból a célból, hogy az Autizmus Kutatócsoport munkájához szükséges anyagi feltételeket, a sajátos alapítványi eszközökkel, megteremtse. Az alapítvány muködteti a szakmai könyvek kiadásával foglalkozó KAPOCS Könyvkiadót. A Kapocs Könyvkiadó kiadványai megrendelhetok, illetve megvehetok a módszertani központban és egyes könyvesboltokban is. 

Az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport által mukodtetett módszertani központ 

Magyarországon – és a közép-európai régióban – egyedülálló komplex szakmai bázis, amely a (felnotteket is fogadó) Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciából, Kísérleti Általános Iskolából, Serdülo Csoportból és Serdülo Klubból, valamint a Szervezési és Oktatási Központból áll (ez utóbbihoz kapcsolódik a “Közép-európai Oktatási Központ”). 

A tagintézmények a közvetlen ellátás mellett, elsosorban modellként szolgálnak az egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai képzésben résztvevo diákok, szakemberek, valamint azok számára, akik autista gyermekek, fiatalok ellátását tervezik szervezik, vagy már ténylegesen gyakorolják. Az intézményekben az alaptevékenység mellett pedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai kutatómunka folyik. Az Autizmus Kutatócsoport ambulanciájának és iskolájának szolgáltatásai a családoknak ingyenesek. 

Gyermek és ifjúságpszichiátriai Ambulancia 

Országos hatásköru egészségbiztosítási szerzodéssel muködo gondozó intézmény, amely ellátja, kis számban, az országhatáron túlról érkezo pacienseket is. Tevékenysége: diagnosztikus vizsgálatok, pedagógiai-pszichológiai felmérések, egyéni fejlesztés, tanácsadás és szakmai segítség a helyi ellátást végzo szakembereknek. 

Az ambulancián ezideig mintegy 1400 gyermek és fiatal vizsgálata zajlott le. Az ambulancia munkája iránt élénk érdeklodés mutatkozik a külföldi szervezetek, illetve szakemberek részérol is. Az elmúlt idoszakban több pedagógus kért és kapott a szomszédos országokból lehetoséget az itt folyó munka megismerésére, tapasztalatok gyujtésére. 

Az ambulancián vizsgálatot szülo (gondviselo) kérhet írásban. Szakember vizsgálati kérelme mellé is kérjük a szülo aláírását. Vizsgálattal kapcsolatos kérdésekre válaszolunk az alábbi telefonszámon: 334-1123. Szakmai kapcsolatfelvételre, illetve orvosi, pszichogiai, ellátási, gondozási kérdésekkel péntekenként délelott hívható az ambulancia. 

Kísérleti Általános Iskola 

Az iskola négy csoportjában összesen 18 budapesti, illetve Pest megyei autista gyermek terápiája, fejlesztése képzése és nappali ellátása történik. Az iskolában a nevelési-gondozási feladatok ellátása mellett folyik a speciális eljárások, tantervek kidolgozása, gyakorlati kipróbálása, illetve adaptálása. Az intézmény pedagógiai szakmai gyakorlati helyszínül is szolgál. 

A kísérleti iskolába és serdülocsoportba új felvétel csak igen korlátozott számban történik, az ambulancián történt vizsgálat, illetve megbeszélés alapján. 

Serdülo Csoport és Serdülo Klub 

A serdülo csoport átmeneti terápiás oktatási intézményként autista serdülok és fiatal felnottek számára biztosít nappali illetve részben hetes terápiás, fejleszto, oktató, munkára felkészíto foglalkozást. 

A Serdülo Klub az iskolai évadban heti rendszerességgel, minden szerdán du. 5-7-ig, kb. 10-15 autista fiatalnak és felnottnek nyújt fejleszto, nevelo és szórakoztató (közös játék, uzsonna, tánc) programokat. 

A klubfoglalkozások idejében szülocsoport keretében beszélgetés, tanácsadás folyik. 

A klub foglalkozásai elozetes telefonegyeztetés után (ambulancia) az érintett családoknak nyitottak. 

Szervezési és Oktatási Központ 

A központ több funkciót lát el. Kapcsolatot tart az országos pedagógiai hálózat csoportjaival, hazai és külföldi szervezetekkel és intézményekkel. Összekapcsolja a kutatócsoport szakmai-érdekképviseleti tevékenységét. Kiemelt feladata az oktatási (képzési és továbbképzési) projektek kidolgozása, az ezekkel kapcsolatos hazai és külföldi igények felmérése, a tananyagok kidolgozása, illetve minden, az oktatási tevékenységgel összefüggo szervezési feladat ellátása. E munka keretében rendszeresen szervez és tart egyhetes bevezeto, és 5×1 hetes elméleti és gyakorlati alapozó tanlolyamokat autista gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. Az elmúlt évben közel 100 hallgató vett részt ilyen képzésben. 1998 tavaszán új típusú elméleti és gyakorlati képzést szervezett szüloknek. 1996-tól évente konferenciát szervez. Idén június 19-én rendezzük III. szakmai napunkat, elsosorban az iskolás korú autista és autisztikus gyermekek speciális ellátásáról, a speciális tantervvel összefüggo kérdésekrol. 

Szakmai (pedagógiai illetve szervezési) kapcsolatfelvétellel, tanfolyami információkkal kapcsolatos kérdésekre a központ telefonszámán hívható illetékes kolléga ad választ. 

Központ: 1089 Budapest, Delej u. 24- 26.  
levélcím: 1430 Bp pf. 14.,  
tel/fax: 314-2859 210-4364,  
e- mail: h11033 bal@ella.hu

Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia: 1089 Budapest Dele u. 21 .  
levélcím: 1430 Bp., Pf. 14.  
tel: 334 1 1 23, fax: 31 4-2859, 21 0- 4364 

BALÁZS ANNA