Aki nem eszik, az is fizet

Öröm, ha az autizmussal élő gyermeket fölveszik az óvodába. De az öröm mellé néhány esetben bosszúság is társul. Vannak speciális étrenden élő autista gyermekek, akiknek szülei ragaszkodnak ahhoz, hogy csak az általuk behozott ételt egye a gyermek.

 

Ebbe többnyire bele is egyeznek az óvodák vezetői, hiszen évekkel ezelőtt, ÁNTSZ állásfoglalást kérve, ezt már kiharcolták a táplálékallergiás gyerekek szülei. Amit viszont több óvodában is megkövetelnek: az étkezési díjat fizetni kell, még akkor is, ha egész hónapban egy korty tejet, egy harapás kenyeret sem evett a gyermek az óvodában. A szülők legtöbbje befizeti, hiszen örül, hogy fölvették (hát még akkor, ha integrált óvodába sikerült bejuttatnia). Szerencsére akadt olyan szülő, aki utána járt az igazának. Az Alf levelező lista tagja, Bodnár Károly, első menetben az oktatási tárcához fordult panaszával. Innen továbbították levelét a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. A tárca Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztályának osztályvezetője dr. Veres Gábor, december 2-i keltezéssel válaszolt. A levél legfontosabb részletét az alábbiakban olvashatják (a kiemeléseket, átvettük az eredetiből).

 

„A Szociális és Munkaügyi Minisztériumba írott levelére az alábbiakban válaszolok…

A térítési díj fizetési kötelezettségéről a közoktatási törvény 115.§ (3) bekezdése rendelkezik. Ezen szabályozás szerint a gyermek (illetve annak szülője, gondviselője, törvényes képviselője) a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért kötelezhető jogszabályban meghatározottak szerint térítési díj megfizetésére.

 

A normatív állami hozzájárulásoknál a költségvetési törvény elkülöníti az

alap-hozzájárulásnál figyelembe vehető gyermekek létszámát az intézményi étkeztetésben részt vevő gyermekek létszámától. A normatív állami alap-hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek létszám megállapítását, mértékét nem befolyásolja, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló  gyermek a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében mikor és mennyi időt tartózkodik a nyitva tartási időben az óvodában.

A gyermekek intézményi étkeztetéséhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulásnál az étkeztetést igénybe vevő, térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek következő évre becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető.

 

Amennyiben a gyermek a nevelési-oktatási intézményben nem veszi igénybe az étkezést, mint szolgáltatást, abban az esetben a szülője, gondviselője, törvényes képviselője annak kifizetésére sem kötelezhető. A szülőnek jogában áll eldöntenie, hogy a közoktatási törvény rendelkezése szerint ingyenesen járó óvodai szolgáltatások mellett, a gyermeke ellátásában igényt tart, vagy nem tart igényt az étkezésre. A szülő erre nem kötelezhető, továbbá ezen döntése nem befolyásolhatja a gyermeke részére fent hivatkozott ingyenesen járó óvodai szolgáltatások teljes körű biztosítását.

 

A közoktatási törvény 24.§ (4) bekezdésének rendelkezése szerint az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak.

Kérem válaszom szíves elfogadását.”