A turisztikai projekt bemutatása

Projektünk – a pályázati kiírásban szereplő elvárásoknak megfelelve – nem csupán szemléletformáló célú, hanem a leírt problémára gyakorlatorientált megoldást is kínál. Ez a „hagyományos”, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítési megoldást kínáló javaslatokhoz képest mindenképpen innovatívnak értékelhető, hiszen választott célcsoportunk még a fizikailag akadálymentes turisztikai szolgáltatást sem tudná igénybe venni.

 

 

Jelen probléma leírása

 

Jelenleg Magyarországon az értelmi sérült, autista és halmozottan fogyatékos emberek összlétszáma eléri, vagy meghaladja a 100 000 főt. Az említett csoportokba tartozó személyek túlnyomó többsége (kb. 90%-uk) családban él.

Az értelmi sérült és halmozottan fogyatékos, vagy autista emberek családtagjai az összes vonatkozó kutatás szerint rendkívül ritkán jutnak el nyaralni, pihenni, és ez igaz a belföldi utazásokra is. (ld. elsősorban Bass László /Kézenfogva Alapítvány/ kutatásait a halmozottan fogyatékos emberek családjaival és értelmi fogyatékos személyekkel kapcsolatbanwww.kezenfogva.hu) Ez a populáció és érintett családtagjai gyakorlatilag nem, vagy alig jelenik meg a belföldi (vagy külföldi) turizmusban.

 

Az érintett családok kirekesztődésének okai

A turisztikai szolgáltatásokból való kirekesztődés okai között csak kisebb részben szerepel a családok rossz anyagi helyzete, ennél sokkal fontosabb ok, hogy a nyaralásra fogyatékos gyermeküket nem tudják elvinni, vagy nem szívesen vinnék el a családok. Ugyanakkor igény van arra a szülők és ép testvérek esetében is, hogy sérült családtagjuktól esetleg külön nyaraljanak.

Turisztikai szempontból a fentebb leírt helyzet azért sem optimális, hiszen így a belföldi és külföldi turisztikai szolgáltatóknak is le kell mondaniuk több tízezer családról, mint utazóról és szolgáltatásvásárlóról.

A probléma gyökerében álláspontunk szerint két ok áll:

 • Egyrészt a turisztikai szolgáltatások úgymond „mentálisan” nem akadálymentesek, ugyanis a szállodák, hotelek, fürdők, üdülők, kempingek nem szívesen fogadnak súlyosan sérült, értelmi fogyatékos vagy autista, ill. halmozottan fogyatékos embereket, így a családok elkerülik ezeket a helyeket. Ezen a helyzeten tudatformálással lehet elsősorban segíteni.
 • Másrészt a családok sem szívesen mennek „többségi környezetbe” sérült gyermekükkel (aki gyakran felnőtt korú), de a nyaralás idejére nem tudják megoldani a sérült családtagról való gondoskodást. Holott a felmérések szerint az érintett családok szívesen mennének nyaralni, és igénybe vennék a turisztikai szolgáltatásokat, akár csak rövidebb időre is, de gyermekük elhelyezésének nehézségei miatt ezt mégsem vállalják, így kiesnek a turizmusban részt vevő népességből. Ezen a problémán igyekszik segíteni programunk.

 

Célcsoportok

Elsődleges célcsoportunk a turisztikai szolgáltatók, akik szolgáltatásunk segítségével több vásárlót/utazót tudnának szolgáltatásaikhoz igénybevevőként elérni, ezért a bevételük nőne.  Másodlagos célcsoportunk mindazok a családok, akik eddig nem, vagy nagyon ritkán jutottak el nyaralni, mert sérült gyermekükről senki nem gondoskodott volna a nyaralás idején. Projektünk sikere esetén ezek a családok nagyobb számban jelennének meg az elsődleges célcsoport, a turisztikai szolgáltatók szolgáltatásvásárlói (utazók, szállóvendégek stb.) között.

 

A projekt célja

A projekt elsődleges célja tulajdonképpen a fent leírt probléma orvoslása.

Feltételezésünk szerint a belföldi (vagy rövidebb külföldi) utazásra induló azon családok, ahol autista, értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékos személy él, nagyobb eséllyel vehetnének részt a turisztikai szolgáltatásokban mint vásárlók, ha gyermeküket a nyaralás idejére egyfajta „hotelszolgáltatásba” helyezhetnék el. Ez a szolgáltatás azonban nem a szó mindennapi értelmében vett hotel lenne, hanem egy olyan, bentlakást is kínáló, ugyanakkor szakértő segítőkkel ellátott hely, ahol a sérült családtag maga is nyaral, miközben családja kipiheni magát. (Az érintett családok rekreációjának fontosságáról mind a szakirodalom, mind a szülői visszajelzések, mind az Új Országos Fogyatékosügyi Program szót ejt.)

 

Projektünk fő célja tehát olyan szolgáltatás kidolgozása, amely megfelel a következő feltételeknek:

 • a sérült személyre tapasztalt segítők vigyáznak;
 • a tárgyi és természeti környezet megfelelő ahhoz, hogy a sérült személy is „nyaralásnak” élje meg ottlétét;
 • a hotelszolgáltatás elérhető, földrajzilag nem messze található a család által választott üdülőhelyhez (kiemelt turisztikai régió közelében legyen);
 • a szolgáltatás képes gyorsan adaptálódni többfajta, eltérő súlyosságú és sérülési típusú fogyatékos ember igényeihez is.

A szolgáltatás sztenderdjeinek kidolgozása melletti további céljaink:

 • kidolgozott szolgáltatás sztenderdjeinek telepítése – első lépésben – 3 telephelyre (ld. együttműködő szervezetek);
 • a szolgáltatás arculat- és marketingtervének elkészítése;
 • a kidolgozott szolgáltatás „mainstreamingje” turisztikai kiadványokba, prospektusokba.

 

Úgy érezzük, a projekt a célcsoport valós helyzetének ismeretére épít, nem kergetünk “rózsaszín álmokat”. Reális, kivitelezhető javaslatunk van, mely később a külföldi hasonló helyzetű családok fogadására is alkalmas lehet.

 

A végrehajtandó tevékenységek

A hotelszolgáltatás szolgáltatási sztenderdejeinek kidolgozása (bekerülés módja, ellátási sztenderdek, szakember- és eszközigény, felelősségvállalás, programkínálat, ellátási napok maximális száma stb.). A kidolgozást szociális szolgáltató, autizmusszakértő és turisztikai szakértő közösen végzi. (Együttműködést kezdeményezünk a Magyar Turizmus Zrt-vel.) Fokozott figyelemmel kell kidolgozni a szolgáltatások pénzügyi fenntarthatósági tervét: segítői és eszközigény vs. szolgáltatást igénybevevő befizetése, vendégéj, térítési díj.

 1. Hotelszolgáltatás telepítése három telephelyre, közel a kiemelt turisztikai övezetekhez:
 2. Miskolc (Észak-Magyarország, Bükk, Zemplén turisztikai térsége) – Szimbiózis Alapítvány.
 3. Gyöngyöspata (Észak- és Közép-Magyarország, ezen belül Mátra, Mátraalja, Eger, Pest megye keleti oldala és Budapest, ami egy óra autóval).
 4. Csókakő (Közép-Dunántúl, Velencei-tó, Móri borvidék, Velencei-hegység, Vértes).
 5. Hotelszolgáltatás marketingtervének elkészítése, népszerűsítő anyagok készítése, integrálása turisztikai magazinokba, bemutatása turisztikai kiállításokon.
 6. Félnapos tájékoztató PR-rendezvény tartása Budapesten utazásszervezőknek, utazási irodák munkatársainak, valamint a Magyar Turizmus Zrt. szakértőinek a szolgáltatás lényegéről, hasznáról.

 

A projekt elvárt eredményei

Legfontosabb, hogy szolgáltatásunk – nem fizikai, ill. hagyományos értelemben – akadálymentessé, illetve elérhetővé teszi a turisztikai szolgáltatásokat az érintett családok számára (gyógyfürdők, hotelek, szállodák, campingek), hiszen azokat az autista és értelmi sérült emberek családjai valószínűleg akkor sem tudnák igénybe venni, ha fizikailag akadálymentesek lennének.

 • Autista, halmozottan sérült és (súlyos) értelmi sérült emberek családjai szolgáltatásaink segítségével megtehetik majd, hogy elmennek nyaralni, néhány napra felszabadulnak a gondozás jelentette terhek alól.
 • A turisztikai szolgáltatók egy olyan célcsoporthoz jutnak el, akik eddig elsősorban nem anyagi okok miatt nem jelentek meg a turisztikai piacon. Profitjuk, vendégszámuk nőhet ezzel.
 • A sérült emberek, akik a hotelszolgáltatás igénybevevői lesznek, szintén pihennek majd, hiszen a szolgáltatást nyújtó szervezetek – optimális ellátás esetén – kiváló programkínálatot képesek adni a sérült személynek is: környezetváltozás, természetes környezet, kortárs kapcsolatos, szakszerű ellátás, kellemes tárgyi környezet, igény esetén háziállatok, növények stb.