1%: végső határidő

Mire megjelenik az Esőember, addigra egyeseknek már lejárt annak határideje, hogy nyilatkozzon az 1% odaítéléséről (a többségnek február 15-ig kellett mindezt megtennie). 

Ám vannak még olyan magánszemélyek, akik rendelkezhetnek adójuk egy részéről. Az APEH honlapján velük kapcsolatban ez olvasható: 

“Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adó-megállapítást, a magánszemélynek.elegendő május 21-éig – a megállapított adója ismeretében – leadnia az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatát a munkáltató részére. A rendelkező nyilatkozatokat a munkáltató továbbítja az adóhatósághoz.. 

Amennyiben a magánszemély kérelme ellenére, bármely oknál fogva nem jogosult sem a munkáltatói, sem az adóhatósági adó-megállapításra, úgy önadózóvá válik, adóbevallást kell benyújtania május 21-éig. Az 1+1 százalékos nyilatkozatát ilyen esetben a bevallásával egyidejűleg teheti meg.