AOSZ Közgyűlés

Az AOSZ által szervezett esemény
Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. B/402 terem
Szervező: AOSZ

A regisztráció 9.00-kor kezdődik.

A rendkívüli közgyűlés napirendje:

1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
4. Napirendi pontok elfogadása
5. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2016. évi munkáról
5.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2016. évi munkaterv megvalósulásáról)
6. 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6.1 Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2016. évről, az AOSZ 2016. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések bemutatása)
6.2 Felügyelő Bizottsági beszámoló
7. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek bemutatkozása

szünet

8. Az új elnök és felügyelő bizottsági tag megválasztása titkos szavazással
9. A megválasztott elnökkel kötendő szerződés jóváhagyása
10. A Felügyelő Bizottság tagjával kötendő szerződés jóváhagyása

 

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2017. május 13-án 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2017. május 13-án 10 órától a közgyűlés kezdetéig az alábbi előadást hallgathatják meg a megjelentek:
A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása

 

A mellékleteket, a felkészülést segítő dokumentumokat és a meghívót IDE kattintva olvashatják.