AOSZ közgyűlés 2017.02.25.

Az AOSZ által szervezett esemény
Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/19 terem)
Szervező: AOSZ

Meghívó Közgyűlésre

 

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének

2017. február 25-én 10.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.

(A regisztráció 9.00-kor kezdődik.)

Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/19 terem)

 

A közgyűlés napirendje:

 • Határozatképesség megállapítása
 • Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 • Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
 • Napirendi pontok elfogadása
 • évi munkaterv
 • Az Elnök megbízási szerződésének módosítása, az elnök tiszteletdíjának meghatározása
 • Az AOSZ tagjainak éves tagdíjának a meghatározása
 • évi pénzügyi terv elfogadása

Szünet

 • Alapszabály módosítása
 • Tájékoztatás az Esőember újsághoz és az AOSZ kártyához való hozzájutásról a tagszervezetek tagjai részére

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2017. február 25-én 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

 1. február 25-én 10 órára összehívott közgyűlés esetleges határozat képtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig dr. V. Molnár Márta az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) új kutatási programja, melyet az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja keretében elnyert kutatási támogatás segítségével valósítanak meg. A kutatás célja az autizmus spektrumon lévő gyermekek és családjaik erőforrásainak és nehézségeinek feltárása; s erre alapozva célirányos, személyre szabott – elsősorban az intézményes nevelés keretein belül működő –, szakszerű ellátási formák megalapozása.

 

A meghívó, a tájékoztatók, a meghatalmazás minta és az egyéb dokumentumok egyúttal honlapunkról, a https://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2017-02-25/ oldalról is letölthetőek.

Mellékletek:

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége