Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése – Alapozó tanfolyam – Autizmus Alapítvány

Általános esemény
Helyszín:
Szervező: Autizmus Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyamát az autizmussal élő gyermekpopuláció ellátásában résztvevő, vagy arra készülő, elsősorban valamilyen pedagógiai végzettséggel rendelkező kollégáknak ajánljuk, akik eddig hasonló speciális alapképzést nem kaptak.

A képzés célja, hogy a hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek az autizmus spektrum zavarról, ismerjék meg az autizmus típusos tüneteit, legyenek képesek definiálni az autizmust, mint a károsodás triászával jellemezhető állapotot. Értsék a kurrens kognitív pszichológiai magyarázatok lényegét, ismerjék a kapcsolatot a klinikai megfigyelések, ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott terápiás módszerek között.

További részletek és információk: https://www.autizmus.hu/alapozotanfolyam

Jelentkezés: https://www.autizmus.hu/single-post/2020/01/11/30-%C3%B3r%C3%A1s-akkredit%C3%A1lt-tanfolyamaink-id%C5%91pontjai