2012. 04. 04.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az OFT civil tagjainak ülésén. Az ülésen az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottságába történő delegálás kapcsán bemutatkozott dr. Lovászy László, továbbá napirendre került a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításának, valamint az OFT átalakításának kérdése.