dr. Kálozi Mirjam

Az AOSZ jogsegélyszolgálatának működtetése (drmirjamkalozi@esoember.hu)

2008-ban végeztem jogászként az ELTE jogi karán, ezt követően több ügyvédi irodában szereztem ügyvédjelöltként gyakorlatot, majd a jogi szakvizsgát is letettem.
Az elmúlt több, mint két évben ügyvédként, az Autisták Országos Szövetsége megbízásából végzek sokszínű jogi feladatokat a Szövetség számára.
Ennek során lehetőségem volt elmélyülni a fogyatékos személyeket érintő nemzetközi és magyar jogi rendelkezésekben, s tapasztalatot szerezni azok gyakorlati érvényesüléséről.

Munkám nagy részét az AOSZ jogsegélyszolgálatának működtetése teszi ki, amelynek keretében igyekszem az autista személyek és családtagjaik számára egyedi, jogi problémáikkal kapcsolatban tanácsot, segítséget nyújtani. Sajnos nem minden problémára van igazán hatékony jogi megoldás, de örömmel tölt el, ha az érintetteknek segíteni tudok. Büszke vagyok rá, hogy számos köszönő levelet kaptam már az elmúlt években, ami engem is jelentősen ösztönöz a további munkára.

Mind emellett a Szövetség kifejezett kérésére az autista személyeket általános jelleggel érintő jogszabálytervezetek véleményezésében is részt veszek, valamint az autizmussal érintettek helyzetét, életét segítő jogi kiadványok szerkesztésében is közreműködöm, illetve az AOSZ esetleges érdekvédelmi tevékenységéhez készítek háttéranyagot, együttműködöm más érdekvédelmi szervezetek jogászaival.

 

Jogsegélyszolgálat

Mit nyújt?

Általános tájékoztatás az autizmussal élők és családjaik számára az őket érintő jogszabályok tartalmáról, segítség nyújtás azok értelmezésében.
Azon források megjelölése, ahol hiteles információk találhatók.
Egyedi ügyekben konzultációs lehetőség biztosítása, jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás.
Jogi képviselet kizárólag szűk körben, közérdekű vagy precedens értékű ügyekben egyéni elbírálás alapján.

 

Amiben tudunk segíteni:

A fogyatékossággal illetve az autizmussal közvetlenül összefüggő:
– cselekvőképességgel, gondnoksággal kapcsolatos kérdések
– nevelési, oktatási jogviták
– család támogatásokkal, szociális pénzbeli ellátásokkal és egyéb a fogyatékosság alapján járó juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos problémák
– természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek (intézményi ellátások, támogató szolgálat stb.)
– a fogyatékos személyek munkavállalásával összefüggő jogi problémák
– megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásaival és rokkantsági járadékkal kapcsolatos ügyek
– egyes családjogi és öröklési jogi kérdések
– személyiségi jogok megsértése és az egyenlő bánásmód megsértése miatti jogviták

 

Amiben biztosan NEM tudunk segíteni:

– hiteltartozással kapcsolatos ügyek
– végrehajtási ügyek
– válóper
– kártérítési ügyek
– büntető ügyek
– adótanácsadás
– gondnokság alá helyezési eljárásban jogi képviselet
– ügyvédi ellenjegyzést igénylő okirat szerkesztés (ingatlan ajándékozás, adásvétel, öröklési szerződések stb.)

 

Válaszadás az ügy bonyolultságától és egyéb körülményektől függően általában 10 munkanapon belül.
Erre figyelemmel az azonnali intézkedést igénylő, sürgős, valamely jogvesztő határidő előtt 1-2 nappal történő megkeresésekre az időben történő válaszadás nem garantált!

« vissza az munkatársakhoz