5/2022. (VI.7.) számú határozat

Az elnökség 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Autizmus és nemiség képzés helyszínének kiválasztására újabb felhívást tesz közzé.