5/2018. (XI.19.)

Az elnökség a napirendi pont részletes megvitatása az alábbi határozatot hozta:  Az elnök a 12/2018 (II.17) számú közgyűlési határozatban vállalt előrehaladási beszámolási kötelezettségének ezt követően maradéktalanul tegyen eleget.