4/2022. (XI.15.) Elnökségi Határozat

Az elnökség 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a pénzügyi beszámolót.