2014/3. (VI. 12.) sz.

Az  Az elnökség 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyhangúlag úgy döntött, hogy az ügyvezető titkárt Ébner Gyula alelnök határozatlan ideig helyettesítse.