2/2020. (VIII.12.)

Az AOSZ elnöksége a 2020. augusztus 29-i választó közgyűlés helyszínét és napirendi pontjait elfogadja:

Helyszín: 1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.

1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
4. Napirendi pontok elfogadása
5. Az AOSZ tagjainak éves tagdíjának a meghatározása
6. Az AOSZ 2020. évi munkatervének elfogadása
7. Az AOSZ 2020. évi költségvetési tervének elfogadása
8. A választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
Szünet
9. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek bemutatkozása
10. Az új alelnök, elnökségi tag és 2 felügyelőbizottsági tag megválasztása titkos szavazással
11. A megválasztott alelnökkel, elnökségi taggal és 2 felügyelőbizottsági taggal kötendő szerződés jóváhagyása
12. Beszámoló a DATA projekt előrehaladásáról