2/2019. (XII.11.)

A 2019. 12. 10-én tartott bíráló bizottsági ülésen készült „BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍRÁSBELI SZAKVÉLEMÉNYE, DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS DÖNTÉSI JEGYZŐKÖNYV” címmel előterjesztett dokumentumban tett bíráló bizottsági javaslatot megerősítő elnökségi határozat esetén az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a „EFOP-1.1.5-17-2017-00007 projekt megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek, illetve kommunikációs eszközök szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntéshozatali záradékot az Elnökség képviseletében aláírja és az eljárás kihirdetett nyerteseivel a közbeszerzési szerződéseket megkösse.