2/2019. (II.06.)

Az elnökség 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta (2 elnökségi tag mandátuma lejárt):
Az AOSZ elnöksége Szeleczki Istvánt delegálja az AUT2019 pályázat értékelő bizottságának munkájába.