2/2018. (IV.26.)

A napirendi pont megtárgyalása után az elnökség a DATA projekt beszámolóját elfogadta.