Együttnevelés autizmusban – Pedagógus továbbképzés az ELTE-n

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja tanúsítványt nyújtó, a pedagógusok előmeneteli rendszerébe beszámítható, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet többségi iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok (tanítók, osztályfőnökök) számára.

Az autizmus nem ritka állapot, legalább 100 000 embert érint Magyarországon. Az autizmussal élő tanulók nevelése és oktatása a többségi iskolákban, napjainkban hatalmas kihívást jelent valamennyi szereplő, így a kortársak számára is. A 30 órás, folyamatba ágyazott továbbképzési program célja, hogy az együttnevelésben dolgozó pedagógusokat felkészítse a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) bevezetésére saját osztályaikban.

A CsIIP program az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (maszk.elte.hu) hároméves kutatói és fejlesztői munkájának eredménye. Azért született, hogy javítsa az autizmussal élő kisiskolások életminőségét a befogadás előmozdításával, osztálytársaik tudásformálásával. A Program 25 változatos, élvezetes, az iskolai tananyaghoz illesztett aktivitással célozza meg a különbözőségek és hasonlóságok felismerését és elfogadását, az autizmus jellegzetes viselkedéses képének megértését, a különleges osztálytársakkal való együttműködés stratégiáit, a társadalmi felelősségvállalást, valamint az iskolai zaklatás megelőzését. (A programról és hatásairól a csiip.elte.hu oldalon olvasható bővebben.)

A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program Tanítói útmutatót és aktivitásgyűjteményt a résztvevők számára a szervező biztosítja.

A képzést ajánljuk mindazoknak, akik a köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, alsó tagozatos osztályokban oktatnak és pedagógus végzettségű szakemberek (tanítók, osztályfőnökök).

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógyped. Módszertani Központ, 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

Képzés ideje: 2023. február 3-4., február 17.

Részvételi díj: 105 000 Ft/fő (a részvételi díj befizetéséhez szükséges információkról a jelentkezők számára e-mailben, a jelentkezési határidőt követően tájékoztatást küldünk)

Jelentkezési határidő: 2023. január 13.

Jelentkezési lap és további információ az ELTE BGGyK honlapján