Egyeztetés az Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvasztásával kapcsolatban

A sajtóban nemrégiben jelentek meg hírek a jogszabály módosításokról, melyek eredményeként az Egyenlő Bánásmód Hatóság önálló szervezetként megszűnik létezni, 2021. január 1-től az Alapvető Jogok Biztosának hivatalába integrálva folytatja munkáját.

Az AOSZ több más fogyatékosságügyi szervezettel együtt károsnak tartja ezt a módosítást, ezért az ezzel kapcsolatos észrevételeit elküldte a döntéshozóknak. A szervezetek jelzései alapján Dr. Tapolczai Gergely egyeztetést hívott össze, a javaslat megvitatására. Az AOSZ képviseletében Kapitány Imola elnökségi tag vett részt a megbeszélésen.

Elmondtuk, hogy szervezetünk elégedett az EBH működésével, a Hatóság mind a családok, mind a szerveztek számára fontos és hasznos eszköz az önérvényesítő, és érdekvédelmi munkában. Azt is jeleztük, hogy míg a jelenlegi rendszerben előfordul, hogy a sikertelen EBH eljárás után az Alapvető Jogok Biztosa ellentétes tartalmú döntést hoz, addig a beolvasztás után nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez előfordul majd, hiszen gyakorlatilag egy szervezet két egységéről beszélünk. Emiatt tartunk attól, hogy az ügyfelek egy valós jogvédelmi lehetőségtől esnek el.

Kiemeltük továbbá, hogy rendkívül rövidnek érezzük az átállásra szánt időt, és azt, hogy ennek kapcsán egy hónapra teljesen leáll az EBH-nál az ügyek intézése.

A jelen lévő fogyatékos embereket képviselő szervezetek véleménye megegyezett a fentiekben.

Dr. Orbán Balázs elmondta, hogy a döntéshozók hasznosnak érzik a módosításokat, mert az EBH ezután több forrásból és nagyobb apparátussal tudja majd végezni a munkáját. Véleménye szerint az átállás valóban okozhat átmeneti nehézségeket, de ezeket érdemes vállalni, mert a létrejövő új struktúrában az eddiginél is magasabb színvonalon zajlik majd az antidiszkriminációval kapcsolatos munka.

Az álláspontok sajnos nem közeledtek, a témában tovább egyeztetések várhatók.

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a T/13631 számú törvényjavaslatról.