Beszámoló a Miskolcon létrejövő szülőcsoport eddigi munkásságáról!

2014. nyarán a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT. pályázatot hirdetett „a Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014(kód: FOF2014)”, melyre a Szimbiózis Alapítvány dolgozói a szülői igényekre reagálva beadták pályázatukat. A projekt egyik fő célja az Interaktív szülősegítő előadások mellett egy szülőklub létrehozása az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek szüleinek. A Szülőklub célja, hogy az érintett szülők mindennapjaiban felmerülő nehézségeket, problémákat egymással megosszák, tapasztalatokat cseréljenek. Az élethelyzetükből adódó specifikus problémákra a szakemberek bevonásával közösen megoldási lehetőségeket találjanak. A több mint fél éven át tartó programsorozat egy igazán jó kis közösségé kovácsolta össze a sorstárs szülőket. A klub foglalkozások alkalmaival egyre nyilvánvalóbbá vált a közös érdekképviselet igénye az autizmussal élő gyermekek óvodai-, iskolai nevelése, és oktatása kapcsán.

2015. júniusában született meg az a levél, melyben a szülők a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Alpolgármesterét arra kérték, hogy fogadja a szülői delegációt, annak érdekében, hogy elindulhasson egy, a levélben feltárt problémákat kezelni tudó megoldáskeresés. A szülői csoport az üggyel kapcsolatban az AOSZ támogatását kérte, melyet meg is kaptak, elsőként egy támogató levél formájában, majd később személyes részvétellel.

2015.09.18-ára többszöri egyeztetést követően elindult egy párbeszéd a szülői delegáció képviselői és a Miskolcon működő nevelési és oktatási intézmények fenntartói között, annak érdekében, hogy az adott problémák megoldódjanak. Nagy segítséget és támogató erőt jelentett a szülői delegáció számára, hogy az AOSZ elnöke részt vett ezen a találkozón, képviselve az autizmussal élő gyermekek jogait és érdekeit.

Az Önkormányzat és a KLIK képviselői is belátták, hogy a szülői delegáció felvetései jogosak és a jelzett problémákat a közeljövőben szeretnék mihamarabb orvosolni, annak érdekében, hogy Miskolcon ahol 202 autizmussal diagnosztizált gyermek él (KIR nyilvántartás szerint) megoldott legyen a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmódjának megfelelő ellátása.