Beszámoló a májusi közgyűlésről

Éves rendes közgyűlését tartotta május 12-én az AOSZ. Mivel a kiírt időpontra nem volt ott a tagszervezetek fele, ezért 2 órával később, az alapszabály értelmében megismételt közgyűlés zajlott.

A várakozás nem telt haszontalanul: Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) és az ELTE kutatócsoportjának közös projektjét az AOSZ részéről Kővári Edit elnök és Győrfy Anikó alelnök, projektmenedzser mutatták be. A jelenlévő szülők kérdéseire az ELTE részéről érkező szakértők is választ adtak, Dr. Stefanik Krisztina pszichológus, egyetemi docens, kutató (ELTE BGGYK, autizmus spektrum pedagógiája szakirány), valamint Havasi Ágnes pedagógus, egyetemi tanársegéd, kutató (ELTE BGGYK, autizmusspektrum pedagógiája szakirány). A résztvevők megismerhették a projekt új szakmai vezetőjét, Horhi Anett autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógust is.

A 11 órakor megtartott közgyűlés napirenden kívüli ponttal indult: Kővári Edit, az AOSZ elnöke ismertette az Esőemberekért Egyesület elnökének levelét, aki azt kérte, hogy vegyék fel a közgyűlés napirendi pontjai közé és szavazzanak arról, hogy az AOSZ-nak legyen ügyvezetője. Dr. Szabó Zoltán, az AOSZ jogásza szerint erre ezen a közgyűlésen már nincs lehetőség, mert az előzetesen kiküldött meghívóban foglalt feltételeknek nem felelt meg a megkeresés. Az elnök azt ajánlotta a jelenlévő tagoknak, hogy a közgyűlés befejezése után, közgyűlésen kívül vitassák meg az Esőemberekért Egyesület levelében foglaltakat.

Még az előző közgyűlésen határozat született arról, hogy az AOSZ-nak évente kétszer be kell számolnia a DATA állásról. Győrfy Anikó alelnök, a DATA projektvezetője, két változásról számolt be: a pénzügyi vezető és a projekt szakmai vezetőjének személye változott. Ami fontos: október 31-éig az AOSZ-nak 120 főt be kell vonnia a projektbe, velük eszköz használatba adási és adatkezelési szerződést kötnek, ezért várják a szülők jelentkezését. Az applikációt készítő cég kiválasztására közbeszerzést kellett kiírni – ez most van folyamatban. A DATA-val kapcsolatban minden további információ megtalálható a projekt honlapján: http://data.aosz.hu/.

Győrfy Anikó beszámolóját egy tartózkodás mellett elfogadták.

Kővári Edit elnök beszámolt a szövetség 2017-ben végzett szakmai munkájáról. Az elnök beszélt többek között a jogsegélyszolgálat, az animátorok, az AOSZ Info-Pont irodák eredményes munkájáról, a sikeres KAP fesztiválról, a FESZT-ben végzett munkáról, és arról is, hogy az AOSZ kártyát igénylők száma növekedett.

A hiányosságokról is beszámolt: a mentorszülő hálózat nem megfelelő menedzseléséről – ezen változtatni fognak – és az on-line Iránytű frissítésének elmaradásáról. A jogszabályok oly gyakran változnak, hogy mire készen van a frissítés, sokan közülük már hatályukat vesztik.  A szakmai beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Szilágyi József a 2017-es év pénzügyi tevékenységéről számolt be. Előre bocsátotta, hogy az országos csökkenés ellenére a szövetségnél nőtt a felajánlott 1%-ok összege. A felügyelő bizottság megvizsgálta a működést, rendben lévőnek találta a költségvetést, és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek – ezt a  jelenlévők egyhangúlag meg is tették.

A közgyűlés zárulta után a tagszervezetek képviselői hosszan megvitatták a napirendi pont kiegészítéssel kapcsolatos levelet. Egyet értettek azzal, hogy a közgyűlést megelőző napon érkezett felvetést napirendként tárgyalni nem lehet. Kővári Edit elnök elmondta, hogy az elmúlt években mind az AOSZ, mind pedig az AOSZ Info-Pont irodák tekintetében kidolgozásra és bevezetésre került az egyéni esetek kezelésének szakmai protokollja és annak adminisztrációja, így ennek köszönhetően évek óta nyomonkövethető az egyes megkeresések tekintetében, hogy ki foglalkozott vele, mi történt, milyen módon oldódott meg a megkereső problémája. Ezen adatok alapján végzi az Autisták Országos Szövetsége az érdekvédelmi munkáját is. Elmondta azt is, hogy az AOSZ elnöksége az AOSZ kártya és Esőember szolgáltatás további biztosításával kapcsolatos kérdéseket a korábbi években több közgyűlésen is megvitatta, azokról a közgyűlés szabályszerűen döntött. Fontosnak gondolja azonban a tagszervezetek jelzéseit és nyitott a tagszervezetek támogatására, de a korábbi közgyűlési döntések tiszteletben tartását is fontosnak gondolja.