Az ügyészség hatályon kívül helyezte az eljárás megszüntetését egy támogatott lakhatás működésével kapcsolatos rendőrségi ügyben

Az AOSZ 2022 áprilisában ombudsmani és rendőrségi vizsgálatot is kezdeményezett egy autizmussal élők részére létesített támogatott lakhatás működésével kapcsolatban. Mindkét eljárás elindult, de az ügyben a rendőrség a nyomozást 2023 elején megszüntette, ami ellen az AOSZ is panaszt tett.

A nyomozás megszüntetése ellen tett panaszokat illetékes ügyészség 2023 márciusában elbírálta. Az AOSZ panaszát arra való hivatkozással utasította el, hogy az AOSZ az ügyben nemcsak feljelentő, hanem egyéb érdekeltnek is tekintendő, és mint egyéb érdekelt az AOSZ jogosult volt fellebbezni a nyomozást megszüntető határozat ellen.

Határozatában az ügyészség azonban így is hatályon kívül helyezte a rendőrség nyomozást megszüntető határozatát, a sértettként szereplő személy törvényes képviselője által szintén benyújtott panasz részbeni jogosságára tekintettel. Az ügyészség megállapította, hogy a feljelentésben szereplő cselekményekkel összefüggő tények felderítésére irányuló rendőri munka nem volt megfelelő.

A rendőrségi eljárás tehát folytatódik.