Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensei is segítséget nyújtanak

Mi az az Egyenlő Bánásmód Hatóság?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az emberi méltóság garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami jogorvoslati fórum. Valódi pozitív hatások elérésére törekszik a diszkriminációs folyamatokban, azok felismerését, illetve megelőzését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény védett tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést. A törvény a következő tulajdonságokat részesíti védelemben: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi identitás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege ill. határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet.

Ha úgy érzi, hogy védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, hasonló helyzetben lévő személy, akkor keresse fel a hatóságot.

Az EBH eljárást akkor indíthat, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el.

forrás: http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/a-hatosagrol

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Pest megyei referense megkereste az AOSZ-t, felajánlva segítségét. Az alábbi információkat ő bocsájtotta rendelkezésünkre.

A megyei referens feladata diszkriminációs jogsérelmek esetén a panaszfelvétel. Diszkrimináció lehet a törvényben felsorolt húsz, többnyire tőlünk független úgynevezett védett tulajdonsággal (pl. fogyatékosság, egészségi állapot, nemzetiséghez tartozás, stb.) összefüggésben a zaklatás, jogellenes elkülönítés és a megtorlás. A sérelem leggyakrabban a foglalkoztatás, az oktatás és az egészségügy, valamint az áruk forgalmazása és szolgáltatások területén történik. Diszkriminációval összefüggő panaszbejelentést, csak személyesen, esetleg levélben a hatóság címére közvetlenül elküldve lehet megtenni. Segítséget nyújt a panasz megfogalmazásában, másik feladata az általános jogi tanácsadás.

Elérhetőségei:

Dr. Szatmári Éva, Pest megyei egyenlőbánásmód-referens

06 30/960-2657

eva.drszatmari@gmail.com

Aktuális ügyfélfogadási rendjét IDE kattintva lehet megnézni (jelenleg a szeptemberi elérhető).

Októberben ezekben az időpontokban és helyszíneken elérhető.

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2017.10.02. hétfő 11:30-15:30
2017.10.09. hétfő 11:30-15:30
2017.10.16. hétfő 11:30-15:30

Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
2600 Vác, Rákóczi u. 36. (tel: +36 20/823-1404)
2017.10.24. kedd 11:30-15:30

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35. I. em. kistárgyaló (tel: + 36 28/588-600)
2017.10.30. hétfő 11:30-15:30

 

Természetesen a többi megyében is elérhető a megyei egyenlőbánásmód referens, elérhetőségeiket és ügyfélfogadási rendjük az alábbi weboldalról érhető el, a megye kiválasztása után. 

Bővebb információk az Egyenlő Bánásmód Hatóság weboldalán elérhetők: http://www.egyenlobanasmod.hu/