AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE IS RÉSZT VETT AZ ENSZ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁBAN

A Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport tagjaként az Autisták Országos Szövetségét, Dr. Kálozi Mirjam jogász képviselte a munkacsoport üléseken. A Tematikus Munkacsoportnak tagja további 18 civil szervezet, valamint szakértőként részt vesz a csoport munkájában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

A kormány számára megfogalmazott javaslatok az autizmusban érintetteknek, valamint szüleiknek, hozzátartozóiknak is megoldást jelentenének a mindennapokban. A javaslatcsomag és annak melléklete rávilágít arra, hogy az oktatás, az ellátás, az egészségügy területén is számos problémával, nehézséggel találkoznak az érintettek és családjaik, melyekre a megoldásokat mielőbb biztosítani szükséges.

A létrejött szakmai anyag első szintje, az ülések során véglegesített konkrét javaslatokat tartalmazza, a Melléklet pedig az ezek háttéranyagául szolgáló, a civil szervezetek által összeállított problémafelvetéseket és érveket. A Javaslatcsomagot az Emberi Jogi Munkacsoport elnöke további érdemi megvitatás céljából továbbította az Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság elnöke részére.

Részlet a javaslatokból:

Fontos, hogy az autista gyermeket nevelő családokat képessé kell tenni a gyermek megfelelő ellátására, a szükséges segítségeket, támogatásokat, szolgáltatásokat elérhetővé kell tenni számukra. Amennyiben az autizmussal élő gyermek családból való kiemelése elkerülhetetlen, úgy különleges nevelőszülőnél történő elhelyezését kell biztosítani. A nevelőszülők kompetenciáit az autizmus vonatkozásában fejleszteni szükséges.

Bővíteni kell a nappali ellátás területi lefedettségét. A szolgáltatás fejlesztése javasolt autizmus szempontból, a szolgáltatást közvetlenül biztosító egyes szakemberek szakmai felkészültségét autizmus ismeretekkel kell növelni, országos lefedettségét biztosítani kell.

Az orvosok és szakdolgozók fogyatékosság-specifikus felkészítése érdekében az információátadást és kompetenciafejlesztést megcélzó továbbképzési programterveket javasolt kidolgozni és tájékoztató kiadványokat szükséges készíteni.

Szükséges az ország területén további egészségügyi intézményekben biztosítani a gyermekek szakszerű pszichiátriai ellátását, különös figyelmet szentelve az autizmussal élők speciális szükségleteire. A felnőtt autisták szakszerű pszichiátriai ellátása érdekében, a már meglévő egészségügyi protokollok alapján további részletes útmutatók és képzések kidolgozása szükséges. Az AOSZ-nak 2014 óta vannak ez irányú érdekvédelmi, szakmai kezdeményezései, de eddig azok még nem hozták meg a gyakorlatban elvárt eredményt.

Fontos a komoly magatartás problémákkal küzdő, autizmussal élő, olykor kettős diagnózissal (autizmus és más pszichiátriai diagnózis) rendelkező személyek egészségügyi és tartós, lakhatást nyújtó szociális ellátásának biztosítása. Annak érdekében, hogy a problémák ne jelenjenek meg, illetve ne súlyosbodhassanak, szükséges lenne a minél magasabb szintű autizmus-specifikus gyermekkori ellátásbiztosítása. A már kialakult helyzet szakszerű kezelése, megfelelő szociális és egészségügyi szolgáltatások biztosításával, melyek szem előtt tartják az érintett személyek alapvető – a szabadsághoz és biztonsághoz, valamint az emberi méltósághoz való – jogait.

Szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság részéről a betegszervezetek által tett javaslatok figyelembevételével egészségügyi szakmai irányelvek kidolgozása egészségügyi ellátók/szolgáltatók diagnosztikai, kezelési és gondozási feladatairól súlyosan/halmozottan fogyatékos gyermekek megszületése esetén, az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő teljes körű hozzáférés érdekében.

A teljes javaslatcsomag ide kattintva olvasható.

A Melléklet ide kattintva olvasható.

A Függelék ide kattintva olvasható.

Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének bizottsága (CRPD Bizottság) 17. ülésszaka során elfogadta a Magyarország számára kötelezően kifejtendő témakörök listáját. Magyarországnak az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével (CRPD Egyezmény) összefüggésben egyszerűsített jelentést kellett készíteni – a korábbi – 2012-es CRPD Egyezmény védése óta eltelt ötéves ciklusról a CRPD Bizottság által elküldött kérdéssor alapján. A tematikus találkozók menetéről ide kattintva bővebben olvashatnak.

Forrás: emberijogok.kormany.hu