Meghívó Közgyűlésre

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2020. szeptember 12-én 10.00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésére.
(A regisztráció 9.00-kor kezdődik.)

Helyszíne: AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.)

A közgyűlés napirendje:

1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
4. Napirendi pontok elfogadása
5. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2019. évi munkáról
5.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2019. évi munkaterv megvalósulásáról)
6. 2019. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6.1 Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2019. évről, az AOSZ 2019. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések bemutatása)
6.2 Felügyelő Bizottsági beszámoló

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2020. szeptember 12-én 11.00 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2020. szeptember 12-én 10.00 órára összehívott közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig kötetlen időtöltés biztosít lehetőséget a vidéki tagszervezetek egymással való találkozására, az AOSZ tevékenységének megvitatására.

A meghívó, a tájékoztatók, a meghatalmazás minta és az egyéb dokumentumok 2020.09.02-től erről a weboldalról is letölthetőek. A tagszervezetek számára e-mailben is megküldésre kerülnek.

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége

Mellékletek:

  • COVID tájékoztató azon személyek részére, akik részt vesznek az AOSZ közgyűlésének ülésén.