Autizmus Szakmai Napot tartottak a Cseppkő Gyermekotthoni Központban

Autizmus Szakmai Napot rendezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Autisták Országos Szövetsége a Cseppkő Gyermekotthoni Központban 2017. szeptember 21-én. A szakmai napon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság autista személyeket ellátó intézményeinek dolgozói, az EMMI munkatársai vettek részt, valamint a meghívottak között köszönthettük Dr. Szuromi Bálint felnőtt pszichiátert.

A délelőtt folyamán az Autizmus Alapítvány képviseletében Németh Zsuzsanna, az Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének pedagógusa tartott előadást, bemutatta az autizmus jellemzőit, kitért a DSM IV. Pszichiátriai Kórképek Diagnosztikájára és ismertette az autista fiatalok mindennapjait segítő képcserés kommunikációs rendszert (PECS) és a speciális ellátás során használatos egyéb gyakorlati eszközöket. Az előadás végén a NAS autizmussal élő gyermekek és felnőttek életéről szóló videóját tekinthették meg a résztvevők. A videó bemutatta az autizmus-specifikus ellátás jövőjének lehetőségeit és kihívásait. Az előadás kellő betekintést nyújtott az ország minden területéről érkező, a szociális ellátás különböző területén dolgozó szakemberek számára az autizmus-specifikus elméleti és gyakorlati alapjaiba.

A délután folyamán az autista személyek ellátásában felmerülő lehetőségeket, kihívásokat járta körül egy esettanulmány és az azt követő beszélgetés. Dr. Szuromi Bálint, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján dolgozó pszichiáter, pszichoterapeuta is az autista személyek szociális és egészségügyi ellátásának kapcsolódására, a közös gondolkodás szükségességére világított rá. Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke az autista személyek számára szükséges egyénre szabott ellátását biztosító feltételrendszer szükségességére és összetettségére, valamint a súlyos problémákkal élő autista személyek kiszolgáltatott helyzetének rendezésére irányította a figyelmet. A jelenlévők mindannyian elkötelezettek abban, hogy elinduljanak azok a fejlesztések, melyek kifejezetten autista személyek tartós lakhatását és szakszerű ellátását biztosítják.