AJB jelentés egy autizmussal élő személy nappali intézményi ellátása ügyében

Az Alapvető Jogok Biztosa az Autisták Országos Szövetségének is megküldte az AJB-1175/2023. számú ügyben a jelentését, amelyben az ombudsman egy autizmusban érintett személy ügye kapcsán folytatott vizsgálatáról írt. A családban élő, magas támogatási szükségletű, viselkedésproblémával küzdő fiatalember mindenféle szakmai ellátás nélkül maradt, miután a helyi, fogyatékos személyek számára speciális nappali ellátást nyújtó intézmény megszüntette fia intézményi jogviszonyát.
Az ombudsman részletesen feltárta azokat a körülményeket, melyek a konkrét ügy kimeneteléhez vezettek, de egyben számos általános érvényű megállapítást tett. Az Autisták Országos Szövetsége is részletes állásfoglalást küldött az ombudsmannak a vizsgálat során.
A jelentés rávilágít arra az egyre nagyobb súlyú, országosan érvényes problémára, hogy a magas támogatási szükségletű, esetenként magára vagy magára és környezetére nézve veszélyeztető magatartású, autizmussal élő személyek intézményi ellátása megoldatlan, országosan sincs egyetlen olyan intézmény sem, mely speciális igényeiknek szakmailag megfelelő ellátást tudna nyújtani, miközben az ilyen ellátási szükségletű személyek száma folyamatosan nő. Az ombudsman rámutatott az állami szerepvállalás szükségességére ezen a területen, hiszen jelenleg a helyzet megoldatlanságából adódó súlyos problémák terhe a családokra, családtagokra, szülőkre hárul.
Az ombudsman állásfoglalása komoly presztízsű támogatást jelent az AOSZ számára az ASD spektrumon belül is kiemelt támogatási szükségletű személyek érdekvédelmében, mind a nappali ellátást, mind a bentlakásos gondozást, szakellátást nyújtó intézmények vonatkozásában.