A Szociális Munka Napja

November 12-t az IFSW (International Federation of SocialWorkers – Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) jelölte meg a szociális munka napjaként 1997-ben.

Ezen a napon mindazokat az embereket ünnepeljük, akik a szociális ágazatban – a családsegítésben, szociális intézményi ellátásban, fogyatékossággal élő személyek ellátásában, idősgondozásban, hajléktalanellátásban, karitatív szervezetekben – dolgoznak.

Az Autisták Országos Szövetsége szeretettel köszönti őket! Köszönjük elhivatottságukat, odaadásukat, türelmüket, szakmai fölkészültségüket.

Külön tisztelettel, elismeréssel és hálával adózunk szövetségünk azon tagszervezeteinek, melyek autizmussal élő társainknak és családjaiknak nyújtanak szolgáltatást szociális területen.

Országos érdekvédelmi ernyőszervezetként elkötelezettek vagyunk a szociális ágazat dolgozóinak érdekvédelmében is. Valljuk, hogy a szociális ágazatban végzett munka megbecsülése, erkölcsi és anyagi elismerése összhangban kell legyen annak fontosságával, valódi értékével.