A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megrendezte II. Autizmus Szakmai Napját

Megrendezte II. Autizmus Szakmai Műhelyét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Autisták Országos Szövetsége együttműködésével 2018. március 7-én az SZGYF székhelyén az SZGYF fenntartásában működő intézmények és az érdeklődők számára.

A rendezvényt dr. Joó Aranka, az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztály, Szociális Feladatellátási Osztály vezetője nyitotta meg, aki az SZGYF intézményeiben élő autista lakók létszámát mutatta be.

A délelőtt folyamán az AOSZ felkérésére az Autizmus Alapítvány képviseletében Őszi Tamásné, az Autizmus Alapítvány Általános Iskola vezetője tartott előadást. Bemutatta az autizmus jellemzőit, kitért a diagnosztikára és ismertette az autista fiatalok mindennapjait segítő módszertant és gyakorlati eszközöket.

Az előadás végén a NAS autizmussal élő gyermekek és felnőttek életéről szóló videóját tekinthették meg a résztvevők. A film bemutatta az autizmus-specifikus ellátás jövőjének lehetőségeit és kihívásait. Az előadás kellő betekintést nyújtott az ország minden területéről érkező, a szociális ellátás különböző területén dolgozó szakemberek számára az autizmus-specifikus ellátás elméleti és gyakorlati alapjaiba.

A délután folyamán a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Csókakői Lakóotthon szakmai munkáját mutatta be Schmidt Gabriella telephelyvezető, a változatos fejlesztéseket és a szabadidős programokat részletezve. Az SZGYF intézményei közül ez az egyetlen, kifejezetten autista személyek számára létrehozott és működtetett lakóotthon. Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma 14 fő. A telephelyvezető előadásában kitért a speciális ellátás során felmerülő nehezítő tényezőkre is.

Ezt követően a Reménysugár Habilitációs Intézetben autizmussal élő lakók ellátását mutatta be Sikó Judit vezető pedagógus és Némethné Nagy Anita mentálhigiénés csoportvezető. Az intézményben jelenleg 116 lakó él, közülük 19 fő autista személy. A szakemberek bemutatták az intézményben folyó sokszínű fejlesztő munkát és a szabadidős programokat, kitérve a szakmai munkát nehezítő tényezőkre.

A délután folyamán az autista személyek pszichiátriai ellátásáról beszélt Dr. Szuromi Bálint pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi adjunktusa. A szakember beszélt a jelenlegi hazai pszichiátriai ellátás autizmus-specifikus támogatásának hiányáról és a résztvevők kérdésére tájékoztatásul elmondta, hogy az általános orvostudományi képzésben csak érintőlegesen jelenik meg autizmussal élő személyek témaköre. Az előadások végén minden szakember válaszolt a résztvevők felmerülő kérdéseire. A rendezvény résztvevői között a szociális területen dolgozók mellett nagy számban voltak jelen a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek.

A két alkalommal megrendezett autizmus szakmai nap reményteli, az állami fenntartású intézményekben élő, vagy a későbbiekben szolgáltatást igénybe vevő autista személyek életminőségének javítására irányuló kezdeményezés. Az Autisták Országos Szövetsége és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az autizmus ellátás fejlesztésére irányuló együttműködését a jövőben is folytatja.