A Nyolc Pont Projekt októberi képzései

A TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt finanszírozásával

INGYENES –AKKREDITÁLT képzéseket indít

1. Autizmus – specifikus korai felismerés 30 órás képzés egészségügyi továbbképzési rendszerben akkreditált
Debrecenben és Győrben
A képzés célja:
A képzés alapvető célja, hogy azok a szakemberek, akik gyermekek esetében a legkorábban és a leggyakrabban észlelhetik az autizmus jellemző tüneteket, fel tudják ismerni azokat és a felismerésnek köszönhetően kezdődjön meg a diagnosztikai folyamat, majd ezt követően a szakszerű korai fejlesztés.

A képzés célcsoportja: védőnők, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, pszichiátria (körzeti gyermekorvosok, gyermekpszichológusok)

A képzések 2014. október 17 – november 30. között kerülnek megvalósításra.
Jelentkezési határidők:

győri képzési helyszín: 2014. október 13. 16.00 óra
debreceni képzési helyszín: 2014. november 03. 16.00 óra.

 

2. Autizmus – specifikus ismeretek a korai fejlesztésben 60 órás pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált képzés (43/159/2014)
Budapesten
A képzés célja:
Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és gyakorlati felkészítés autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai fejlesztésére. Felkészítés autizmussal élő kisgyermekek sérülés-specifikus kora gyermekkori alapszintű intervenciójára, a családok kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának támogatására.
A továbbképzésen résztvevő szakemberek megismerik:
• az autizmus elméleti hátterét és korai tüneteit.
• a kisgyermekek számára elérhető intézményi szolgáltatások rendszerét és a szülők támogatásának lehetőségeit
– képessé válnak:
• az autizmussal élő kisgyermekek fejlődésének elősegítésére és kognitív, kommunikációs és adaptív készségeik bővítésére.
A képzés célcsoportja: A Pedagógiai Szakszolgálat feladat ellátásában dolgozó szakalkalmazottak számára.
A képzés 2014. október 27. – december 6. között kerül megvalósításra.
Jelentkezési határidő:

2014. október 17. 16.00 óra

 

3. Autizmus – specifikus ismeretek a köznevelésben 60 órás pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált képzés (43/215/2014)
Nyíregyházán és Székesfehérváron
A képzés célja:
Alapfokú ismeretek nyújtása az autizmusról, meglévő ismeretek rendszerezése, új ismeretek szerzése, jártasságok, képességek kialakítása. Autizmus-specifikus módszertan területén elméleti és gyakorlati felkészítés a szakiskolákban és a speciális szakiskolákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott és a nevelő és oktató munkát segítő szakalkalmazottak részére. A továbbképzés végére a résztvevők egységes szemlélettel tekintenek az autizmus spektrum zavar természetére, a specifikus módszertani megközelítésekre és elsajátítanak olyan technikákat, melyek alkalmazásával gyakorlati munkájuk során hatékonyan segítik a támogató intézményi környezet kialakítását, az autizmussal élő tanulók foglalkoztatásra történő felkészítését, készségeik fejlesztését és a tanulók elfogadását, befogadását az intézményi közösségben.
A képzés célcsoportja: A szakiskolákban, speciális szakiskolákban, pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakalkalmazottak, (gyógy)pedagógusok, szakoktatók, tanárok, kollégiumi nevelők.
A képzések 2014. október 24 – január 31. között kerülnek megvalósításra.

Jelentkezési határidők:
nyíregyházi képzési helyszín: 2014. október 15. 16.00 óra
székesfehérvári képzési helyszín: 2014. november 24. 16.00 óra

A jelentkezések értékelésénél a formai-jogosultsági és szakmai szempontok mellett, a jelentkezések érkezési sorrendje is meghatározó lesz.

A képzésekről további részletek a www.fszk.hu oldalon érhetőek el.