A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

A Miniszterelnökség a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (A továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjára a közigazgatás iránt érdeklődő, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja (a továbbiakban: FKÖ Program) Kormány által alapított ösztöndíj program, melynek célja a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas tanulmányainak és érdeklődési körének figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadóintézmények (minisztériumok, budapesti helyszíneken) igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a program teljes időtartama alatt a befogadóintézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

Az FKÖ Program várható időtartama: 2017. február 27. – 2017. május 26.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– felsőfokú tanulmányokkal összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
– aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni elektronikus formában lehet, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldal „JELENTKEZÉS” menü pontjában meghatározott módon.

Pályázati időszak: 2017. január 2. – 2017. január 30.
A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 20 fő
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2017. február 15.

Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztálya, fko@me.gov.hu

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. január 30. (hétfő) 24:00 óra

A felhívás letölthető IDE kattintva.