A „Megérteni. Elfogadni. Segíteni.” kampány a VOLT Fesztiválon

Az Út a Mosolyért Alapítvány 2017 májusában indította el autizmusról szóló kampányát „Megérteni. Elfogadni. Segíteni.” címmel. 2017 májusában nagy sikerrel szervezte meg a Mosoly koncertet Budapesten, melynek bevételéből a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részlegét támogatták.

A kampány 2018-ban is folytatódik, az Alapítvány és az Autisták Országos Szövetsége találkozásának eredményeként egy hiányterület, egy hosszú távú cél került kiválasztásra az idei évben.

Az Út a Mosolyért Alapítvány a „Megérteni. Elfogadni. Segíteni.” kampánnyal ezúttal az Autisták Országos Szövetségével közösen szeretné támogatni az első Autista Krízis ház és Oktatási Központ létrehozását, ahol szakszerű és hatékony segítséget nyújthatnak az autizmusban súlyosan érintett személyeknek és családjaiknak, valamint tanulási lehetőséget, tapasztalatszerzést a velük foglalkozó szakembereknek. Ez egy hosszú távú terv, ami jelenleg az előkészítő szakaszban jár. Cél, hogy az ország legjobb szakembereinek bevonásával és szakmapolitikai támogatással ez az intézmény létrejöjjön és egy fontos hiányterületen megoldás szülessen.

A nyár fo­lya­mán a Szi­get Kul­tu­rá­lis Me­ne­dzser Iroda Kft. jó­vol­tá­ból négy nagy fesz­ti­vá­lon is jelen lesz fi­gye­lem­fel­keltő ak­ti­vi­tá­sa­i­val az Út a Mosolyért Ala­pít­vány, mely­nek célja, hogy a fesz­ti­vá­lo­zók­kal is meg­is­mer­tes­sék az au­tiz­must. Köszönjük, hogy a VOLT Fesztivál partner ebben! A szervezők 30.000 db látványos VOLT-füzért adnak a fesztiválozók nyakába, a MOL pedig minden átadott nyaklánc után 100 Forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványt. A Diákhitel Kávézó színpadán június 27-én, 13:15-től „Tabuk nélkül az autizmusról” címen kerekasztal-beszélgetést lesz hazai szakemberekkel, érintettekkel (Guti Tünde, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Kővári Edit, Autisták Országos Szövetsége, Őszi Tamásné Patrícia, Autizmus Alapítvány Iskola, Fekete Gy. Viktor, Autista vagyok blog). A VOLT mellett az idén még a Balaton Soundon, a Szigeten és a Strand Fesztiválon is találkozhat az autizmussal, a kampánnyal a közönség.

Az Alapítványról a www.utamosolyert.hu weboldalon olvashatnak az érdeklődők bővebben.