A KézenFogva Alapítvány szakembereknek szóló továbbképzésére vannak még szabad helyek!

“Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei” címmel szervez továbbképzést szakemberek számára a KézenFogva Alapítvány.

Az időpontok: október 18, november 2-3., illetve november 10, ami egyben a vizsga időpontja is.
A képzések helyszíne: KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

A képzés célja: A képzési program célja, hogy az autizmussal élő személyek közvetlen és közvetett ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermek populáció, és családjaik megsegítése érdekében. Az egyes képzési programok sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű ismeretekkel és megértéssel rendelkezhet az autizmus spektrum zavarok természetéről, a terápiás alapelvekről, a gyermekkortól a felnőttkorig átívelő segítségnyújtás lehetőségeiről, az ellátórendszerről és a jogszabályi keretekről.

Bővebb információk a képzésről:
http://www.kezenfogva.hu/files/kezenfogva/5_autizmus_gyermek_2016.pdf